Actie Kerkbalans

op dinsdag, 30 oktober 2018

Soms is de kerk gedwongen om te wisselen van bank. Dat geldt nu ook voor onze kerkelijke gemeente. Van Lanschot Bankiers was jarenlang de bank die uw bijdragen van de Actie Kerkbalans verwerkte. Dat is inmiddels de Rabobank geworden.
Het nieuwe rekeningnummer (IBAN) is NL12 RABO 0373 7273 56  t.n.v. CvK Prot.Gem.Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans
Het gaat niet fout, wanneer u onverhoopt het oude nummer nog gebruikt, maar het is handiger, als u direct overgaat naar het nieuwe nummer.

Wellicht kunt u voor volgend jaar overgaan naar automatische incasso van uw bijdrage. Dat heeft voordelen voor u en voor de kerk.

Karel Mak en Ton van der Stoep.

Evert NieuwkoopActie Kerkbalans