Aktie Kerkbalans 2019

op zondag, 16 december 2018

Tot nu toe hebben al 500 gemeenteleden hun toezegging voor de Actie Kerkbalans 2019 per email ingestuurd. Hartelijk dank daarvoor. Vorig jaar waren er dat in totaal 800. Wanneer u ook een toezegging per mail wilt doen kan dat tot en met de Kerstdagen. Door een toezegging per mail te sturen, bespaart u papier en werk.

Het team van bezorgers bij de Actie Kerkbalans vernieuwt zich voortdurend. Veel bezorgers hebben al aangegeven dat zij ook in 2019 weer mee willen doen, maar natuurlijk zijn er ook afzeggingen (meestal vanwege gezondheidsproblemen). Het zou fijn zijn als andere gemeenteleden hun plaats willen innemen.

Reacties kunt u sturen aan kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl .
Het rekeningnummer is NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v. CvK Prot.Gem.Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans. (Let op sinds 1 november een nieuw rekeningnummer!)

 

Karel Mak en Ton van der Stoep

 

Evert NieuwkoopAktie Kerkbalans 2019