Dorcas haalt 250 kg op tijdens derde kledingactie van 2018

op zondag, 02 september 2018

Delft/Rijswijk/Regio
Dorcas Hulp Delft en Haaglanden heeft zaterdag 25 augustus j.l. ongeveer 250 kg kleding,dekens en schoeisel opgehaald tijdens de 3e kledingactie van 2018 in Delft,Delfgauw,Pijnacker,Rijswijk en Leidschendam opgehaald
.

De kleding wordt verzameld in de opslagcontainer in Delft en vandaar verkocht aan ReShare, een onderdeel van het Leger des Heils, waar Dorcas al jaren zaken mee doet. Dorcas ontvangt geld voor deze kleding en dit wordt rechtstreeks besteed aan projecten voor de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten door middel van noodhulp, sociale hulp en langlopende structurele projecten. Dorcas streeft er altijd naar om mensen tot zelfstandigheid te brengen, als zij daar toe in staat zijn door middel van het geven van trainingen, scholing, het verbeteren en versterken van hun eigen sociale netwerk zodat zij zelfstandig hun eigen bestaan kunnen opbouwen. Als praktische steun krijgen mensen ook concrete hulp zoals landbouwzaden, gewassen, gereedschappen en levende dieren die ze gebruiken om mee te fokken en de opbrengst te kunnen gebruiken voor eigen gebruik en om door te verkopen zodat ze eigen inkomsten kunnen genereren.

Dorcas heeft daardoor de afgelopen jaren al meer dan een half miljoen  mensen concreet kunnen helpen in ruim 200 verschillende projecten in ongeveer 20 landen die zo de weg hebben gevonden naar zelfstandigheid en niet meer afhankelijk zijn van hulp van buiten af. Al de projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met plaatselijk  kerken, locale hulporganisaties en andere Nederlandse en buitenlandse hulporganisaties.

Kleding, dekens en schoeisel kan men het gehele jaar ook afgeven bij inzamelcontainer op de Staalweg 1 in Delft, op de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-noord, op de Churchillaan 1035 in Rijswijk/Wateringen en de Vreedestraat 11 in Delfgauw.

De volgende kledingactie is op zaterdag 24 november, ook op bovengenoemde locaties en tevens wordt dan ook voedsel ingezameld tijdens de Landelijk Voedselactie voor Oost-Europa.

Meer informatie kan men vinden op www.dorcashulpdelft.nl of bel 070-415 10 13 / 06-485 25 932

Dorcas hulp en ontwikkeling
Dorcas Hulp Delft en Haaglanden
p/a W. van Dorp
Merellaan 13 2289 EC Rijswijk-zuid/Delft-noord
070-415 10 13 / 06-485 25 932

 

Evert NieuwkoopDorcas haalt 250 kg op tijdens derde kledingactie van 2018