Dorcas haalt ruim 1 miljoen euro op voor slachtoffers van de orkaan Idai in Mozambique

op donderdag, 25 april 2019

Delft/Rijswijk/Regio Dorcas Hulp en ontwikkeling en haar partners hebben ruim 1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de orkaan Idai in Mozambique ongeveer een maand geleden teisterde waarbij ruim 1700 doden vielen en meer dan 100.000 mensen vrijwel alles verloren. Dorcas met haar partners (Woord en Daad, Red een kind, ZOA, Tear, EO Metterdaad en Kerk in Actie) kwamen in actie om de eerste nood te ledigen.

Tenten, hygiëne pakketten en voedsel

Na de ramp was het allereerst nodig dat de slachtoffers  een dak boven hun hoofd kregen. Daarom werden eerst tenten aangeschaft. Zelfgemaakte hutjes van takken en stokken hielden natuurlijk niet lang stand. Ook werden mensen ondersteund die hun toevlucht in leegstaande panden en bij gebouwen van de overheid zochten. Doordat de mensen soms zo opgepakt bij elkaar zitten werden ook hygiëne pakkatten uitgedeeld zoals zeep, toiletpapier, shampoo, maandverband en babyluiers. Tevens werd er voedsel, kleding, schoenen, matrassen, beddengoed en medicijnen uitgedeeld.

Schoon drinkwater

De komende tijd zal men zich richten voor het opzetten van distributie van schoon drinkwater, door middel van waterpompen en waterfilters. De omstandigheden zullen verder worden verbeterd met de bouw van toiletten voor 30.000 mensen en wordt er voorlichting gegeven over hygiëne om de verspreiding van besmettelijke ziektes zoveel mogelijk te voor komen.  Daarnaast gaat men aan de slag om verwoeste huizen weer op te bouwen zodat mensen weer kunnen wonen en kinderen weer naar school kunnen. Ook wegen en bruggen worden weer hersteld. Ook wordt weer een begin gemaakt om de akkers weer te bewerken, zodat er weer geploegd en gezaaid kan worden.

Meer zelf weerbaar worden!

Verder wordt geleerd aan de bevolking hoe men zich kan wapenen tegen zulke natuurrampen door voorzorgsmaatregelen te nemen, hoe men meer kan omzien naar elkaar en mensen moreel en geestelijk te versterken, zodat men niet bij een volgende ramp bij de pakken neer gaat zitten en alles maar over zich heen laat komen en alleen maar wacht op hulp van buitenaf maar zelf initiatief onderneemt en meer zelf weerbaar wordt!  

Hulp blijft nodig!

Ook de komende jaren blijft hulp nodig voor de wederopbouw van het getroffen gebied, maar met meer weerbare mensen die hun eigen netwerk en initiatief gebruiken kan Mozambique deze klap ook weer te boven komen. Projecten elders in de wereld waar natuurrampen, (burger)oorlogen en hongersnoden zijn geweest waar Dorcas actief was en is, hebben geleerd dat mensen heel veel veerkracht  hebben en men zich kan ontworstelen aan de soms moeilijke en uitzichtloze omstandigheden. Met sturing, bemoediging en coördinatie kan men heel veel doen om zijn lot in eigen hand te nemen.

Kleding, dekens en schoeisel

voor de allerarmsten in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten kan men 7 dagen per week afgeven op het Dorcas depot aan de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-Noord.
Kijk voor meer info op www.dorcashulpdelft.nl of bel 070-4151013/06-485 25 932 of mail naar dorkashulpdelft@hotmail.com 

Dorcas Hulp Delft en Haaglanden, p/a W. van Dorp, Merellaan 13, 2289 EC Rijswijk-zuid/Delft-Noord www.dorcashulpdelft.nl  070-415 10 13/06-485 25 932 e-mail: dorkashulpdelft@hotmail.com

 


In het weekend van 15 tot 17 maart raasde de orkaan Idai over het zuiden van Afrika, in Mozambique precies over de gebieden waar wij actief zijn. Ongeveer 400.000 mensen zijn getroffen door de orkaan. Het exacte dodental is nog niet bekend, maar president Filipe Nyusi schat in dat er meer dan duizend mensen overleden zijn. Daarom houdt Dorcas Delft en Haaglanden een extra inzameling op woensdag 27 maart van 07.00 tot 22.00 uur voor de inzameling van geld voor de slachtoffers van de cycloon. Dit vindt plaats op het kleding inzameldepot aan de Merellaan 13 in Rijswijk-zuid/Delft-noord.

Tot nu toe zijn er ongeveer 700 slachtoffers geborgen, maar men vreest dat het dat het dodental nog aanzienlijk zal stegen omdat nog lang niet alle dorpen zijn bereikt!

Huizen zijn weggevaagd, mensen zijn gewond, dakloos en hebben geen eten, drinken en medicijnen. De wind neemt af, maar het slechte weer is nog niet over. We verwachten extreem veel regen. Hierdoor ontstaan overstromingen en modderstromen. Veel mensen kunnen geen kant op. Zij zitten gevangen in hun huis, op daken en in bomen.

Daarom is Dorcas samen met EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA in actie gekomen en starten we noodhulp op. We brengen mensen naar veilige plekken en op deze plekken zorgen we voor eten, schoon drinkwater, medicijnen en dekens. 

Naast geld kan men ook kleding, dekens en schoeisel doneren. Er staat weer een collectezuil op de Merellaan 13 waar men zijn giften in kan doen. Ook is het weer mogelijk om geld te storten op de rekening van Dorcas via de Rabobank in Delft. Dit kan op rek nr. Iban NL35 RABO1270104136 onder vermelding van:noodhulp Mozambique. Dorcas heeft een AMBI status dus giften kunnen van de inkomstenbelasting worden afgetrokken.

Meer info vindt men op www.dorcashulpdelft.nl of bel 070-415 10 13/06-485 25 932

 

Dorcas Hulp en ontwikkeling
Dorcas Hulp Delft en Haaglanden
p/a W. van Dorp
Merellaan 13
2289 EC Rijswijk-zuid/Delft-noord
Tel. 070-415 10 13/06-485 25 932

http://www.dorcashulpdelft.nl/
dorcashulpdelft@outlook.com
dorkashulpdelft@hotmail.com

 

Evert NieuwkoopDorcas haalt ruim 1 miljoen euro op voor slachtoffers van de orkaan Idai in Mozambique