FF Anders in de herfstvakantie

op dinsdag, 30 oktober 2018

Zoek het uit!!!! Zo riepen ongeveer 90 kinderen tijdens FF Anders. Donderdag 25 en vrijdag 26 oktober waren de kinderen naar de Ontmoetingskerk gekomen om meer te weten te komen over Jezus. Wie is Hij, waar woont Hij en wat kan Hij? Een zekere journalist, Petra Pennelikker is, samen met al de kinderen op zoek gegaan naar antwoorden op die vragen door naar de verhalen uit de Bijbel te luisteren, te knutselen en proefjes te doen.

Zoals elk jaar waren er weer de FF Anders dagen in de herfstvakantie. Deze keer waren alle activiteiten rond het thema ‘Zoek het uit!’. Petra Pennelikker, de journalist, vertelde dat ze bijna haar baan kwijt was, omdat ze geen interessante krantenartikelen kon schrijven. Nu had ze van haar baas een laatste kans gekregen. Zoek uit wat al die kinderen bij FF Anders doen en waarom ze het steeds hebben over ‘Jezus’. Wat weten ze eigenlijk van Hem? Nou, dat hebben de kinderen wel gehoord. Jezus zoekt mensen op, als een goede herder. Dus zijn er schaapjes geknutseld. Ook kwamen ze er achter dat Jezus heel machtig is. Hij kan een storm stoppen. De journalist heeft al deze verhalen ook gehoord en weet nu dat Jezus in de hemel woont, maar ook in de harten van de kinderen wil zijn. Onder muzikale begeleiding werden vrolijke liedjes gezongen en leerde iedereen er bewegingen bij. Na twee intensieve ochtenden zagen de leiding en de ouders blijde kindergezichten zien vertrekken en mochten ze de zegen van God op dit mooie werk ervaren. Het is fijn om elk jaar namens de gezamenlijke kerken in Pijnacker-Delfgauw deze activiteit in het dorp te kunnen doen. Alle kinderen kregen tenslotte een opschrijfboekje met post-its mee naar huis, zodat ze zelf op onderzoek kunnen blijven uitgaan in de bijbel en in hun eigen leven om Jezus verder te leren kennen. De weettekst van de dagen kunnen ze daarbij gebruiken: Wie bidt, ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, voor hem zal worden opengedaan. We willen iedereen bedanken die voor ons heeft meegedacht, gebeden en praktisch heeft geholpen. Laten we blijven bidden voor de kinderen van ons dorp, dat zij zo hun Redder mogen ontdekken.

                  

 

bettyFF Anders in de herfstvakantie