Financieel overzicht van de ZWO in 2018

op zaterdag, 23 februari 2019

De vier PKN-kerken van Pijnacker en Delfgauw hebben in 2018  € 22.654,98 bijeen gebracht voor het ZWO-werk. Dat is wel wat minder dan in 2017 ( € 23.547,04), maar toch is het weer een geweldig mooi bedrag geworden!

Hoe kwam dit bedrag tot stand?

 • De 6 vaste collecten voor de 3 Plus-projecten, elk tweemaal per jaar. In de eerste 3 kwartalen van het jaar zijn ook de  Avondmaalscollecten voor de Plus-projecten bested.
 • Van de VVB (Vaste Vrijwillige Bijdragen) voor de Diaconie is 15% bestemd voor het ZWO-werk: € 7.848,68.
 • De opbrengst van de Zendingsbussen : € 4.256,94.
 • Een flink aantal aparte giften.

Waar gaat het geld naar toe?

In de eerste plaats gaan de toegezegde bedragen naar onze 3 Plus-projecten:

 1. UOCMU : MOTHERS’ UNION van de Oegandese Orthodoxe kerk (steun aan armste gezinnen): € 7.087,34.
 2. Student BILLY BROWN aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië: € 5.004,27.
 3. TRANSCAPE (Aids-bestrijding, Zuid-Afrika): € 7.532,33, waarin € 500 extra voor de organisatie van een Awareness Day door aids-voorlichtster Zinthatu Luvalo.

Verder is er gekozen voor:

 1. Wycliffe Onobasulu Project van Anne Stoppels, (Bijbelvertaling in Papoea Nieuw Guinea): € 500.
 2. Ethiopië, bestrijding hongersnood, via Kerk in Actie: € 500.
 3. Stichting Christenen voor Israël (voedselpakketten voor arme Joden in Oekraïne; project diaken Lilian Bergsma): € 500.
 4. Bert en Janetta van den Bosch (Mercy Ships, Afrika): € 450.
 5. Fam. Den Os (Zendingsvliegdienst in Suriname): € 450.
 6. Stichting Open Doors (steun aan vervolgde christenen): € 250.
 7. St. Betuwe Wereldwijd in Culemborg (reparatie verzameld oud-gereedschap): € 250.

Een eerlijke en redelijke verdeling van het beschikbare geld vergt altijd weer een zorgvuldige afweging. Een goede keuze uit de vele  projecten is niet eenvoudig. En het gaat ten slotte om geld dat door de gemeente, dus door u, aan de ZWO-commissie is toevertrouwd.

Moge de zegen van onze God op elk doel, op elk project rusten.

De ZWO-commissie

Evert NieuwkoopFinancieel overzicht van de ZWO in 2018