Gezamenlijke kerkdienst

op zondag, 16 december 2018

Het wordt een traditie: de gezamenlijke kerkdienst met alle kinderen, tieners en volwassenen uit verschillende kerken in Pijnacker aan het slot van de Week van Gebed voor de eenheid. Vorig jaar in een volle Joannes de Dooper. Dit jaar weer in de Dorpskerk. Het thema is: ‘recht voor ogen’. Een actueel thema, ontleend aan een hoofdstuk uit de Bijbel waarin feestvieren als vanzelf overgaat in de opdracht niets anders te zoeken dan het recht.

Het is dan ook een feestelijke dienst. Pastor Ton Halin en ds. Arien Treuren leiden de dienst. Er is muziek en een projectkoor. Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst, voor de tieners is er tienerkerk. En voor de jongste kinderen is er crèche. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar onder het genot van koffie, thee of fris te ontmoeten.

Deze gezamenlijke kerkdienst is een initiatief van het Beraad van Kerken in Pijnacker – in de voorbereiding is ook Het Kruispunt betrokken. Samen geloven we in God die liefde is! We hebben elkaar nodig.

Opgeven voor projectkoor

Zing(t) u/je graag mee in het projectkoor? Dat kan! Stuur even een e-mail aan Edwin Feenstra (edwin@kopieplus.nl). Vrijdag 18 en 25 januari wordt er geoefend en wel van 19.30-21.00 uur in de Dorpskerk. Doen!

Noteer de datum

De gezamenlijke kerkdienst is op D.V. zondag 27 januari 2019 om 10.00 uur. Deze zondagochtend zijn De Acker en Ontmoetingskerk gesloten. We hopen u en jou in de Dorpskerk te ontmoeten!

 

Annie van der Burg, Jaap Groenendijk, Adrie van Heerden, Margareth Hooijmans, ds. Jelke de Jong, Eleen Kranenburg en Helgamarie van der Welle
(stuurgroep ingesteld door Beraad van Kerken)

Evert NieuwkoopGezamenlijke kerkdienst