Godsdienstlessen op de openbare school

op vrijdag, 07 december 2018

In Pijnacker-Delfgauw wordt al ruim 30 jaar godsdienstles gegeven op de openbare basisscholen. De kinderen in groep 6 t/m 8 kunnen dit keuzevak één keer per week volgen. Hiervoor komt dan een speciale vakleerkracht op school. Dit gebeurt op de Meander, de Bonte Tol en de Tweemaster. Vrijwel alle kinderen nemen hier aan deel. De kinderen krijgen van huis uit meestal niet veel mee op dit gebied en willen graag meer te weten komen over de religieuze tradities in Nederland. Omdat Nederland getekend is door de Joods-Christelijke traditie is daar in de lessen veel aandacht voor. De belangrijkste verhalen van de Bijbel komen dan ook aan de orde, net als de Christelijke feesten en hun Joodse wortels.

De financiering van dit vak wordt landelijke geregeld. In veel plaatsen is er een soort van klankbordgroep voor de leerkrachten. In Pijnacker is dat Stichting Ikos (Interkerkelijk overleg in schoolzaken). Daarin is PKN Pijnacker-Delfgauw vertegenwoordigd. De stichting zorgt er o.a. voor dat de leerlingen aan het eind van groep 8, die dit vak gevolgd hebben een kinderbijbel krijgen. Daar zijn ze altijd heel blij mee. Zo hebben ze een tastbare herinnering aan de verhalen waar ze in de lessen van genoten hebben. Ook dit jaar hebben ruim 60 kinderen, dankzij de collecte in de Pijnackerse kerken, er weer één ontvangen.

Namens PKN Pijnacker-Delfgauw is Hans den Boer van De Acker al ruim 30 jaar lid van het bestuur. Namens de Ontmoetingskerk was Fransje van de Beukel ook al heel wat jaren bestuurslid. Nu zij is teruggetreden is haar plaats ingenomen door Wilma Hagenaar. Tot 1 januari 2017 heeft zij zelf 30 jaar de lessen verzorgd op de Tweemaster, maar sinds ze daar mee stopte, heeft ze haar betrokkenheid bij dit mooie vak omgezet in een bestuursfunctie. Daarnaast is er ook een afvaardiging van de ouders in het bestuur.

Hans de Boer
Wilma Hagenaar

Evert NieuwkoopGodsdienstlessen op de openbare school