Herinnering betaling abonnement Centraal Contact 2018

op woensdag, 25 juli 2018

Zoals wellicht bekend is door het plotseling overlijden van de administrateur van Centraal Contact een lacune ontstaan in de voortgang van de werkzaamheden t.b.v. administratie van Centraal Contact. De webmaster en de redactieleden proberen zo goed als mogelijk deze werkzaamheden te continueren, maar niet alles lukt op redelijk korte termijn.  Eén van deze werkzaamheden is de herinnering tot betaling van het abonnementsgeld van Centraal Contact voor 2018. Doordat het administratiesysteem nog te onbekend is en experimenteren daarmee uit den boze, kunnen er (nog)geen automatische herinneringen worden aangemaakt.  Daarom verzoeken wij u, indien u het abonnement nog niet of nog niet volledig hebt voldaan, dit per omgaande alsnog te doen. Uw medewerking in deze stellen wij zeer op prijs.

Het abonnementsgeld bedraagt € 20,- per jaar en is te voldoen op Ibannummer NL05 INGB0000594055 t.n.v. kerkblad Centraal Contact.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de webmaster en de redactie van Centraal Contact.

CC-2016-9b

Evert NieuwkoopHerinnering betaling abonnement Centraal Contact 2018