Jaarrekeningen 2017

op zaterdag, 07 april 2018

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 26 maart 2018 zijn de jaarrekeningen over 2017 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen besproken. Beide jaarrekeningen zijn voorlopig vastgesteld door de AK en worden nu ter inzage gelegd. Op de website kunt u ze hier downloaden. Van 15 t/m 21 april liggen de jaarrekeningen ter inzage in de vier kerkgebouwen.

De volledige jaarrekening 2017 van het College van Kerkrentmeesters kunt u ook inzien bij de heer P. Hoogland, Rivierenlaan 142 te Pijnacker, tel 015-369 5508, email: hooglandp@hetnet.nl.

De volledige jaarrekening 2017 van het College van Diakenen ligt ook ter inzage bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, Westlaan 7 te Pijnacker, tel 015-364 0108, email: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl .

Mocht u een jaarrekening bij de penningmeester of de scriba willen inzien, zou u dan vooraf een afspraak willen maken?

Reacties op de jaarrekeningen kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging (24 april) worden gestuurd aan de scriba van de AK, scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl of Westlaan 7, 2641 DS Pijnacker.

De AK stelt de leden van de gemeente op deze wijze in de gelegenheid hun mening kenbaar te maken alvorens zij de jaarrekeningen vaststelt. Tevens vindt voorafgaand aan definitieve vaststelling  controle van de jaarrekeningen plaats.

 

Evert NieuwkoopJaarrekeningen 2017