PCOB bijeenkomst

op zondag, 28 oktober 2018

De PCOB, afdeling Pijnacker-Nootdorp, houdt in De Schakelaar, mr. dr. v.d. Helmlaan 11, 2641 DE Pijnacker een lezing om 14.30 uur, op 15 november, door de heer J. Broekhuizen, na de korte algemene ledenvergadering waarin u weer bijgepraat wordt over onze vereniging.

Sinjoren is de (bij)naam voor de inwoners van Antwerpen en dateert uit de periode van de Spaanse Inquisitie, afgeleid van het Spaanse señor, wat “(deftige) heer” betekent. In dit geval scharen wij ook bewoners uit andere Vlaamse steden onder deze noemer. Wij volgen immigranten die na de Val van Antwerpen (1585) naar het noorden zijn uitgeweken en die hier hun sporen hebben verdiend. Het werk van mannen als cartograaf Petrus Plancius, bouwmeester Philips Vingboons en koopman/banier Dirk van Os is voor Amsterdam zelfs doorslaggevend geweest omecept tegen eenzaamheid de economische en culturele koppositie van Antwerpen over te nemen.

Tijdens de lezing bezien we eerst de achtergrond van de verovering van Antwerpen door de Spanjaarden. Daarna kijken we naar de uittocht die volgde. Na de pauze gaat het vooral over individuele immigranten in Amsterdam. Namen als die van Vondel, Six en Van Baerle zijn ieder bekend.
Kortom: die Sinjoren hebben in hoge mate bijgedragen aan de toptijd die wij de Gouden Eeuw noemen.

Ook mensen die geen lid zijn maar wel interesse in dit onderwerp hebben zijn welkom.

De toegang is gratis.

Evert NieuwkoopPCOB bijeenkomst