Problemen met de kerkomroep/-telefoon

op vrijdag, 28 december 2018

Sinds november zijn veel meldingen binnengekomen van luisteraars die problemen hebben met de ontvangst van de kerkdiensten via het KWR-luisterkastje, ook vaak kerktelefoon genoemd. Het geluid valt regelmatig weg, komt soms vanzelf terug, of het luisterkastje moet opnieuw worden ingeschakeld waarna hetzelfde probleem zich veelal herhaalt.
Vooral de diensten tijdens de zondagochtend geven problemen. Avonddiensten en het achteraf beluisterde diensten geven veel minder problemen.
Daarnaast zijn er gedurende enkele zondagochtenden in dezelfde periode ook storingen geweest in de centrale computer die de distributie van de kerkdiensten verzorgt. Hierdoor hebben ook luisteraars die de diensten volgen via hun eigen PC of tablet, ontvangstproblemen gehad.

Uit contact met de SIKN (de overkoepelende organisatie die de techniek van de kerkomroep verzorgt), is gebleken dat de oorzaak hoogstwaarschijnlijk gezocht moet worden in de geleidelijke ombouw door KPN van hun oude analoge telefoonlijnen naar een semi-digitaal netwerk. Dit vernieuwde KPN netwerk sluit niet goed aan op de eisen die de luisterkastjes stellen aan de telefoonverbinding, waardoor de luisterklachten ontstaan.

Een oplossing is om de bestaande luisterkastjes te verbinden met een internetaansluiting. Veel oudere luisteraars blijken echter alleen te beschikken over een KPN telefoonaansluiting. Aan deze groep luisteraars zouden we daarom willen vragen om ook een internetaansluiting te willen overwegen.
Voor de kosten hoeft men dat doorgaans niet te laten. Een telefoonaansluiting op het oude KPN-netwerk is niet goedkoop en is in een aantal gevallen zelfs duurder dan een telefoon- plus internetaansluiting bij een goedkope maatschappij.
Veel ouderen binnen Pijnacker en Delfgauw hebben een telefoonabonnement bij KPN en tevens een kabel-TV abonnement bij SKP-net. Die twee abonnementen kosten samen meer dan een 3-in-1 abonnement bij SKP-net voor zowel telefoon, TV én internet. Kortom: een uitgebreider pakket en goedkoper!

We oriënteren ons op dit moment ook op een oplossing waarbij een extra kastje bij de luisteraar wordt geplaatst. De diensten worden dan niet langer ontvangen via de KPN telefoonlijn, maar via het 4G-mobiele netwerk. Dit blijkt echter een dure oplossing en de luisteraar heeft dan altijd twee kastjes nodig.

Daarom nogmaals het verzoek aan de luisteraars met een luisterkastje dat is aangesloten op een KPN telefoonlijn, om te overwegen om ook een internetaansluiting te nemen.

Heeft u eenmaal de beschikking over een internetaansluiting, en is uw luisterkastje nog aangesloten op de KPN telefoonlijn, dan kunt u contact opnemen met de beheerders van de kerkomroep. Zij zullen het bij u reeds aanwezige luisterkastje dan omzetten naar uw internetaansluiting, waarna u de kerkdiensten hopelijk weer ongestoord kunt beluisteren.

 

Evert Nieuwkoop
beheer kerkomroep
tel. (015) 369 8121

Evert NieuwkoopProblemen met de kerkomroep/-telefoon