Schuldhulpmaatje

op zaterdag, 23 februari 2019

Schuldhulpmaatje gaat van start in Pijnacker-Nootdorp. Met persoonlijke aandacht willen we mensen die financieel in de problemen zitten er weer bovenop helpen. Deze belangrijke taak vraagt om vrijwilligers. De vrijwilligers gaan als maatje naast de ander staan om samen weer ‘Grip op de Knip’ te krijgen. Geld geven helpt niet als iemand schulden heeft, deskundige hulp wel. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje geven dat. Gratis. Voor iedereen die dat nodig heeft.

Om maatje te worden is geen financiële achtergrond nodig. Wel nodig is: gezond verstand, overzicht en betrouwbaarheid. En af en toe een beetje tijd. Verder bieden we je een opleiding zodat je zeker kunt zijn over je eigen deskundigheid. Waar nodig krijg je ondersteuning vanuit de organisatie.

Nadere informatie kun je krijgen bij Klaas Smit, coördinator Schuldhulpmaatje Pijnacker-Nootdorp.

Aarzel vooral niet om contact op te nemen, want er zijn genoeg mensen in onze gemeente die wel een maatje kunnen gebruiken. (SHM.PijnackerNootdorp@gmail.com)

Er wonen in Pijnacker-Nootdorp ruim 2000 (tweeduizend!) gezinnen die kampen met problematische schulden. Dat wil zeggen dat ze te maken hebben met meerdere incassotrajecten en niet goed weten hoe ze hun financiën weer op orde kunnen krijgen.  Dankzij de gemeentelijke schuldhulpverlening, Humanitas en de SWOP wordt een deel van die gezinnen succesvol geholpen. Om verschillende redenen zijn er echter een flink aantal mensen die het niet lukt om uit de schulden te komen en het risico lopen om steeds dieper in de problemen te raken.  
Een Schuldhulpmaatje kan in zulke gevallen net die stimulans en hulp geven om toch, samen met de  professionele schuldhulpverlening, de problemen te boven te komen.
Daarom hebben de kerken het initiatief genomen om schuldhulpmaatjes-projecten te starten.

In Nederland zijn meer dan 2500 officiële schuldhulpmaatjes succesvol actief in ongeveer 100 plaatselijke stichtingen. 
Ook in onze gemeente steunen alle kerken een initiatiefgroep die het plan heeft om een schuldhulpmaatjes-project op te starten. Om te kunnen starten is het nodig een aantal mensen te vinden die het bestuur van de stichting vormen, een coördinator en natuurlijk “hulpmaatjes”.
Daarom helpen wij de initiatiefgroep met de oproep om je aan te melden als vrijwilliger.

Wie belangstelling heeft om mee te doen of meer wil weten kan contact opnemen met de initiatiefgroep via Initiatief. SchuldhulpmaatjePN@gmail.com  of telefonisch via 06 372 92 117.

Voor algemene informatie kan je ook kijken op schuldhulpmaatje.nl

 

Met hartelijke groet

Ton van Velzen (diaken)
tvvelzen@tele2.nl of tel: 015-369 3997 of 06-14342479

Evert NieuwkoopSchuldhulpmaatje