Feestelijke overhandiging collecteopbrengst aan Stichting Vrienden vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp

op zondag, 15 april 2018

foto: Piet Thijssen

De Protestantse Gemeente van Pijnacker en Delfgauw (De Acker, Ontmoetingskerk, Dorpskerk en Kerk Delfgauw) heeft tijdens de 40 dagentijd voor Pasen in de kerkdiensten gecollecteerd voor het werk van de Stichting vrienden van Vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp. Deze stichting geeft vluchtelingen (statushouders) die in Pijnacker, Delfgauw en Nootdorp worden gehuisvest financiële hulp en maakt zo kleine praktische zaken mogelijk. Zaken die voor hen een groot verschil betekenen. Denk hierbij aan de aanschaf van een fiets, hulp bij gezinshereniging of de bijdrage aan een schoolreisje.

Op zondag 15 april is de symbolische cheque met de opbrengsten van de collectes uitgereikt aan het stichtingsbestuur. Lennart de Prieëlle, voorzitter van het College van Diakenen van de PKN Pijnacker-Delfgauw, reikte de cheque met het mooie bedrag van € 8.000 uit. De stichting was heel erg blij met dit bedrag en dankte iedereen die hier een bijdrage aan had geleverd.

Met deze overhandiging eindigt het 40 dagen project van de plaatselijke Diaconie van dit jaar. Na de zomer wordt voor het komend jaar het collecterooster voor de kerkdiensten opgesteld en dan wordt ook een keuze gemaakt voor het collectedoel voor de 40 dagentijd in 2019.

foto met een afvaardiging van het bestuur van de stichting en de diaconie

foto: Piet Thijssen


Eerdere berichtgeving:

In 6 weken is er in de PKN-kerken van Pijnacker-Delfgauw een mooi bedrag bij elkaar gebracht voor de Stichting Vrienden van  vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp. Hoeveel precies wordt bekend gemaakt op zondag 15 april om 11.45 uur in De Acker.

Dan zal het geld  door de voorzitter van de diaconie Lennart de Prieëlle symbolisch overhandigd worden aan leden van het bestuur van de Stichting.
De vluchtelingen die zich de laatste jaren in Pijnacker-Nootdorp gevestigd hebben, krijgen hiermee een extra steuntje in de rug bij hun inburgering en bij hun gezinshereniging. Zij zijn hier dan ook heel dankbaar voor.
Iedereen is na de kerkdienst, bij de koffie, om 11.45 uur in De Acker van harte welkom bij de overhandiging.

40 dagen project 2018

Vluchtelingen zijn vaak in het nieuws. Vaak gaat het over vluchtelingen ver weg. Dit keer heel dichtbij. In onze eigen gemeenten. Tijdens de 40 dagentijd is er gecollecteerd in de PKN kerken voor de Stichting Vrienden van Vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp.

Wat doet de stichting?

Zij ondersteunen vluchtelingen financieel bij problemen als er geen voorzieningen zijn. In de kleinere zaken zijn dat fietsen, legeskosten, schoolreisje. Ook doen ze iets extra’s met de kerst.
Zij verstrekken leningen aan nieuwkomers als ze door de bureaucratie nog geen uitkering kunnen krijgen. Dit om de hoogst noodzakelijke dingen te kunnen kopen.
Ook dragen ze bij aan de kosten voor gezinsherenigingen, dit groeit de laatste tijd door de toename van vluchtelingen.
De aanvragen komen van het team vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp. Zij kennen de mensen goed en doen dan een beroep op de stichting.

De collectes zijn nodig zodat de stichting de vluchtelingen kan blijven ondersteunen voor nu en later.

De  Syrische vluchtelingen die in Pijacker-Nootdorp verblijven, hebben inmiddels al wat ervaring opgedaan met de Nederlandse maatschappij en met de Nederlanders. Hieronder enkele uitspraken van een aantal van hen:

  • We zij hier omdat we in Syrië niet meer konden leven. Het was te gevaarlijk voor ons en onze kinderen. Een aantal familieleden is vermoord. Ik ben daar nog vaak verdrietig over.  In Syrië hadden we een goed leven. Hier kan ik alleen tweedehands kleren kopen voor mijn kinderen. Ik voel me soms net een bedelaar.
  • Nederlanders hoeven niet hun best te doen om ons te begrijpen. Wij zijn hier naartoe gekomen.
  • Het is hier zo stil, alles is dicht na 6 uur. Niemand is buiten. Het is eenzaam en saai. Kinderen kijken televisie en spelen op de computer.
  • Nederlanders weten niet dat hel alfabet 3500 jaar geleden in Syrië is uitgevonden. En ook niet dat Joden, Moslims en Christenen in dezelfde buurt samenwoonden en samen feesten vierden.
  • Mij werd gevraagd of ik wist hoe een wasmachine werkte. Ze dachten dat ik thuis alles met de hand waste.

Presentatie

Hier staan de sheets die tot en met de zesde zondag van de 40 dagentijd te zien waren op de beamer.

De opbrengst in de vier kerken tot en met de vijfde zondag van de 40 dagentijd is € 5.677

In de kerk heeft u waarschijnlijk de actieposter zien hangen.
Hieronder de tekst van het gedicht op de poster:

Mensen met koffers

Mensen met koffers gaan over de wereld,
Van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug,
Van voedsel naar honger, van leven naar dood.

Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
Ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
Voor beul of tiran, of een andere God.

De geur van het gras,
Dat je grootvader maaide.
Het wuivende graan,
Dat je vader eens zaaide.

Het kleine verdriet,
Dat je moeder steeds suste.
Haar haar dat zo kriebelde,
Als ze je kuste.

Dat alles was thuis,
Dat alles en meer.
Dat alles, dat alles,
Dat alles nooit weer.

Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
Voor duivel en draak, die vermomd gaat als mens.

Sjoerd Kuyper

 

Evert NieuwkoopFeestelijke overhandiging collecteopbrengst aan Stichting Vrienden vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp