Voortgang orgelrestauratie Dorpskerk

op maandag, 25 juni 2018

Vanaf januari dit jaar is er in Slovenië hard gewerkt aan de restauratie van de orgelonderdelen. Sommige onderdelen zijn al gereed en ingepakt voor transport, de restauratie van andere onderdelen zit momenteel in de eindfase en deze onderdelen zullen eind juni klaar zijn en gereed gemaakt worden voor transport naar Pijnacker. Het transport van alle onderdelen staat gepland voor de eerste week van juli.
Als de onderdelen bij de Dorpskerk zijn aangekomen zullen 4 medewerkers van het Sloveense orgelbedrijf gedurende een periode van circa 3 weken bezig zijn om alle onderdelen in de orgelkas te monteren.

Vanwege het schilderwerk aan het interieur van de Dorpskerk, heeft het schilderwerk aan het orgelbalkon en de orgelkas wat vertraging opgelopen, maar dat zal de komende weken verder worden afgerond vóór eind juni, zodat dit gereed is als de orgelonderdelen terug komen voor de montage.

Als de montage is afgerond, zal na de zomervakantie (2e helft van augustus) gestart worden met de intonatie en het stemmen van het orgel. Dit zal ongeveer 3 tot 4 weken in beslag nemen.
De verwachting is dat de oplevering van het orgel zal plaatsvinden in de eerste helft van oktober. 

Het is de bedoeling om van deze bijzondere oplevering een feestelijke gebeurtenis te maken. In de tweede helft van augustus zal een afvaardiging van de Wijkkerkenraad van de Dorpskerk, het College van Kerkrentmeesters, De Orgelcommissie, de orgeladviseur en de orgelbouwer bijeenkomen om de oplevering en heringebruikname van het Dorpskerkorgel te organiseren. 

Ruurd-Jan Heyse en Piet Hoogland
Namens het College van Kerkrentmeesters en de Dorpskerk-Kerkrentmeesters

Evert NieuwkoopVoortgang orgelrestauratie Dorpskerk