taizeviering Ontmoetingskerk

Vrucht dragen

op maandag, 12 november 2018

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. ~ Psalm 1

Hij staat hier voor de mens, voor ons dus. Wij, zoekend naar een weg in het leven, waar wij vrucht willen dragen voor God. Door de drukte van het leven heen, vergeten we soms wat ons doel is in het leven. Want hoe mooi is het, dat je als Christen je succes niet hoeft te halen uit je werk, je vrienden of je bezit, maar je mag je waarde halen uit God. Laat Hem ook in je leven leiden, en zoals David in Psalm 1 zegt, dan kom je tot bloei. Johannes verwoordt het in Johannes 15 als een wijnstok, Jezus, en de ranken, dat zijn wij. Wie in Hem blijft, zal veel vrucht dragen. Wij mogen Jezus, die als wijnstok altijd verbonden is met God, als bron gebruiken voor ons leven.

In Taizé staat de community en de gelijkheid centraal. Samen, als ranken van Jezus, willen we in eenvoud en stilte tijdens de Taizé dienst op 18 november om 19:00 uur in de Dorpskerk over dit thema nadenken. Een dienst waar we in rust tot God mogen komen en Hem mogen danken en aanbidden in Taizé liederen.

Evert NieuwkoopVrucht dragen