ZWO-Nieuws

op zondag, 16 december 2018

Postzegels en (Kerst)kaarten

We zeggen het nog maar eens: niet weggooien, maar geef ze af voor het ZWO-werk!

Zendingsbussen

De opbrengst in november was: € 327,64. Mocht het zendingswerk dit jaar door u wat karig bedeeld zijn geweest: de bussen zijn er om het alsnog goed te maken.

Familie den Os

Martijn en Annemiek kijken dankbaar terug op het jaar 2018, waarin ze actief met zendingswerk in Suriname bezig mochten zijn. Dankbaar voor Gods bescherming “in een klein vliegtuigje boven de onmetelijke jungle en bij het landen op de korte gladde airstrips”. Vliegwerk dat een brug vormt met het onderwijs, pastoraat en diaconaal werk onder de Indianen.
Martijn vertelt: “Ik had onlangs een gesprek met een passagier die zijn verhaal kwijt moest, zomaar tijdens een tussenstop onder de vliegtuigvleugel. Soms is zending precies dat: er zijn voor iemand.”
Mooie aansporing ook voor ons in Nederland, zeker in deze tijd van het jaar…

 

De ZWO-commissie.

Evert NieuwkoopZWO-Nieuws