ZWO Nieuws

op zaterdag, 07 april 2018

Martijn en Annemieke den Os werken in Suriname voor de Indianenzending. Martijn verzorgt zakelijke en kerkelijke vluchten met kleine vliegtuigjes naar het binnenland. Hij is zeer begaan met de Indiaanse bevolking, die zowel in de stad Paramaribo als in het binnenland vaak een marginaal bestaan hebben. In de dorpen is nog wel een basisschool, maar meestal ook een chronisch tekort aan onderwijzers. Vaak is de medische zorg er beperkt. Huisvesting en schoon drinkwater zijn een groot probleem. Werk is er soms bij buitenlandse NGO’s, op de goudvelden en bij toeristische plekken. De Indianen zijn het meest de dupe van de afzwakkende economie van Suriname. Dat geeft onzekerheid en armoede. Ook Martijn en Annemieke hebben meer moeite rond te komen.

Met deze problematiek worden ook de kerken  geconfronteerd. Martijn sleept schoon drinkwater aan en geeft Bijbelstudie en helpt met de organisatie van vervoer naar de kerk. Hij schrijft : “We kunnen niet het leven van de mensen  veranderen, maar wel beetje voor beetje helpen door er voor hen te zijn”.

De ZWO-commissie steunt Martijn en Annemieke jaarlijks met een gift. En we vragen u om voorbede.

De ZWO-commissie

 

Evert NieuwkoopZWO Nieuws