Collectebestemmingen

Zondag 22 juli

De eerste collecte is voor de stichting Ikos Pijnacker

Deze stichting bevordert het geven van godsdienstlessen op de Openbare basisscholen in Pijnacker. Er zijn in Pijnacker drie van zulke scholen waar meer dan 100 kinderen met veel plezier één keer per week deze lessen volgen. Na drie jaar de lessen gevolgd te hebben, krijgen de kinderen een kinderbijbel als afscheidscadeau. Met het geld van deze collecte kunnen die  voor een groot deel betaald worden.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 15 juli

De eerste collecte is voor de stichting Orhei

Orhei_300x200Stichting Orhei heeft het doel kinderen en volwassenen in het arme Moldavië te helpen hun eigen situatie te verbeteren. De stichting doet dit vanuit een Christelijke motivatie. Er wordt financiële en materiële hulp gegeven en er worden missionaire activiteiten ontplooid. Voorbeelden van de activiteiten zijn het bieden van naschoolse opvang, het steunen van een internaat en crisisopvang.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 8 juli

De eerste collecte is voor stichting de Hoop

hoopDeze stichting zet zich in voor de zorg aan verslaafden vanuit een  Christelijke motivatie. Het doel is dat mensen bevrijd worden van hun verslaving,  zinvolle activiteiten ontwikkelen en begeleid worden naar een zelfstandig leven. Ook pastorale begeleiding maakt deel uit van de aanpak.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 1 juli

De eerste collecte is voor het algemeen diaconaal werk

De ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.

Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor het landelijke jeugdwerk van de PKN

Het doel van deze collecte is het bevorderen van contacten tussen scholen en kerken.

 

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode 2018

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 3e periode bestemmen we voor Billy Saah Brown, student aan MBS, Maleisië.

In 2017 kwam Billy Brown uit Liberia studeren aan de MBS, het Maleisisch Bijbel Seminarie in Kuala Lumpur.
Billy is nu 29, maar heeft als jonge vluchteling al een bewogen leven achter zich. Hij is ambitieus en gemotiveerd om predikant in zijn land te worden. (Mede) dankzij het studiefonds dat uit de nalatenschap van ds. Nelly van Kampen is ontstaan, kan hij aan de MBS studeren.
Het was zijn geestelijke vader Simon Eng, die toen hij over Billy’s roeping hoorde, hem adviseerde aan de MBS in Maleisië te gaan studeren. Want het was duidelijk dat Billy een bredere opleiding en meer Bijbelkennis nodig had om in staat te zijn anderen te trainen.
Op 24 januari 2017 kwam Billy naar de MBS en hij voelt zich daar zeer thuis. Hij uit zijn dankbaarheid aan het Steunfonds van Nelly van Kampen en aan onze ZWO-groep voor de mogelijkheid dat armlastige studenten een theologische opleiding kunnen volgen, want “dit zaad dat jullie zaaien in mijn leven is bestemd voor vele generaties en niet voor Billy alleen……” Hoewel Nelly dus gestorven is, blijft haar nalatenschap zichtbaar en in gedachtenis.

 

Zondag 24 juni 2018

De eerste collecte is een wijkgebonden collecte.

Wijkgebonden collecte wijkgemeente De Acker

Het doel voor deze collecte is een vervolg op de actie van DROPPinG’s PizzaProeverij, waarbij de winst naar het project ‘Vooruit met de geit!’ van Stichting Mensenkinderen is gedoneerd.

Mensenkinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië de armste gezinnen helpen door ze een drachtige geit te schenken. Hiermee krijgen ze betere voeding voor hun kinderen, en de mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend.
De geiten worden op de plaatselijke markt gekocht door iemand van de kerk en worden persoonlijk bij de gezinnen afgeleverd. Op deze manier ontstaan er goede contacten tussen de gezinnen en de leden van de plaatselijke kerken, die zo op een heel praktische manier Gods liefde kunnen laten zien.
Eén drachtige geit voor een arm gezin kost € 78,-.

Als u meer wilt weten over de kleinschalige, praktische projecten die Mensenkinderen opstart kunt u terecht op hun website; www.mensenkinderen.nl

 

Wijkgebonden collecte Kerkelijk Centrum Delfgauw en de Dorpskerk

RolstoelbusVeenhage2018-06De bewoners van  Woonzorgcentrum Veenhage in Nootdorp en de Weidevogelhof in Pijnacker willen heel graag uitstapjes maken. Helaas kunnen wij maar 10 keer per jaar het busje van Pieter van Foreest gebruiken. En dat is veel te weinig! Bij een onderzoek naar het naar buiten gaan van verpleeghuis bewoners is gebleken dat zij gemiddeld maar 10 minuten per maand naar buiten gaan. Hier zijn wij heel erg van geschrokken en willen daar wat aan gaan doen.

We hebben de handen in elkaar geslagen en zijn samen een crowdfunding gestart om zelf een rolstoel bus aan te schaffen.
Het hele jaar door hebben we allerlei acties gepland. Zo hebben we paaseitjes verkocht, bloemenmarkt gehouden op beide locaties, een wandelavond drie daagse sponsortocht, kramen tijdens koningsdag, elke eerste woensdag van de maand een kraampje met leuke hebbedingetjes in Veenhage. Binnenkort gaan we armbandjes maken voor de verkoop, komt er een bridge drive, we sparen perla koffie zegels enz. enz.

U begrijpt dat er voor een rolstoelbus heel veel geld nodig is. We zijn dan ook zeer verheugd dat de diaconie ermee heeft ingestemd om de collecte van 24 juni speciaal voor de rolstoelbus te houden.

Mocht u informatie willen over de crowdfunding of heeft u zelf een leuk idee om geld in te zamelen dan kunt u contact opnemen met Henny Boshuizen via de mail h.boshuizen@pietervanforeest.nl .

Namens de bewoners vast heel erg bedankt voor uw gift

 

Wijkgebonden collecte Ontmoetingskerk

Live Life Foundation

In 2014 gingen twee jonge vrouwen uit Nootdorp een half jaar vrijwilligerswerk doen in het Pio Gezondheidscentrum in Malawi. Na hun terugkeer hebben zij deze stichting opgericht voor fondsenwerving om daarmee het werk in het gezondheidscentrum continuïteit te geven en de kwaliteit ervan te verbeteren.

Sinds hun bemoeienis met het centrum is de toestroom van patiënten enorm toegenomen. In de wijde omgeving is er veel vertrouwen in het centrum.

Dankzij de stichting is er nu een goede  watervoorziening en werkt er een multidisciplinair team. Daardoor worden patiënten niet van het kastje naar de muur gestuurd. Ook is er veel aandacht voor voorlichting en preventie. Verder kunnen er nu patiënten worden geholpen die zelf de behandeling niet kunnen betalen.

 

Voor alle wijken is de tweede collecte voor de kerk.

 

De diaconie ontving de volgende bedankbrieven van:

 • Dorcas
 • Stichting de Poort
 • Stichting Vrienden Vluchtelingwerk Pijnacker Nootdorp
 • Terre des Hommes

 

Zondag 17 juni 2018

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat): Inloophuis als rustpunt.

In onze hectische samenleving raken nog al wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming en uitsluiting liggen op de loer. Voor deze mensen kan een inloophuis een rustpunt zijn. Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het land. Ook ondersteunt Kerk in Actie DAK ( Door Aandacht Kracht ), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen.
Met deze collecte ondersteunt u inloophuizen als plek waar mensen gezien en gehoord worden. Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 10 juni

De eerste collecte is voor ‘Near East Ministry’

Via NEM worden vrijwilligers uitgezonden naar het midden oosten. Er wordt samengewerkt met Joodse en Arabische organisaties. Vrijwilligers werken er in de zorg voor kinderen, gehandicapten en ouderen. De hulp is van praktisch en sociale aard en word gegeven vanuit een Christelijke motivatie.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 3 juni

De eerste collecte is voor de  Stichting Edukans

EdukansEdukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Enkele voorbeelden van resultaten die in de afgelopen tijd behaald zijn:

Nepal werd in 2015 twee keer getroffen door een zware aardbeving. Er werden eerst tentscholen opgezet. Daarna werden bouwvakkers getraind in aardbevingsbestendig bouwen en werden nieuwe, veilige scholen gerealiseerd.
In Malawi werden 52 docenten getraind om het met leerlingen en ouders in gesprek te komen over onderwerpen als kindhuwelijken en tienerzwangerschappen.

Projecten waar momenteel aan gewerkt wordt: noodonderwijs aan Syrische vluchtelingen, strijd tegen kindhuwelijken in India, onderwijsverbetering in Ethiopië.

De tweede collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

 

Zondag 27 mei

Op deze zondag van de vervolgde kerk is de eerste collecte bestemd voor Open Doors.

OpenDoors_300x200Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoal traumazorg en noodhulp. Ook geeft de organisatie in de vrije wereld voorlichting over de christenvervolging. Met deze collecte wordt dit werk mogelijk gemaakt. De diaconie beveelt dan ook van harte deze collecte bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 20 mei 2018, Pinksteren

De eerste collecte is de Pinkster- Zendingscollecte van Kerk in Actie. Bestemd voor ( bijbel )onderwijs op het platteland van Bangladesh.

Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Het Mymensingh church care program biedt gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Uw gaven worden gevraagd om dit werk mogelijk te maken. Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankbrieven

De diaconie kreeg bedankbrieven van

 • Stichting “de Poort”
 • Dorcas
 • Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Pijnacker- Nootdorp

 

Zondag 13  mei

1e collecte: De haven

De Haven zet zich in voor mensen die te maken hebben met prostitutie. Ze biedt:
. pastorale zorg en maatschappelijke hulp aan prostituees,
. hulp aan ex-prostituees bij het opbouwen van een nieuw leven en
. advies en een luisterend oor aan mensen die in hun omgeving te maken hebben met prostitutie.
De haven doet haar werk vanuit een Christelijke visie.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

10 mei 2018, Hemelvaartsdag

1e collecte: Het algemeen diaconaal werk van PKN Pijnacker-Delfgauw

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankbrieven

De diaconie kreeg bedankbrieven van: Stichting Barthimeüs en van Stichting Siriz.

 

Zondag 6 mei

1e collecte: PIT Pro Rege

Pit Pro Rege houdt zich bezig met de geestelijke verzorging van en het welzijn van Nederlandse militairen, veteranen en hun partners.
Projecten waar de organisatie zich momenteel mee bezighoudt:
Het gratis verstrekken van de krijgsmachtbijbel aan militairen.
– Het creëren van ontmoetingsruimtes voor militairen in Nederland, maar ook bij uitzendingen. In deze ruimtes is gelegenheid voor vrijetijdsactiviteiten, ontspanning, vorming en sociale zorg.
– Creatieve workshops voor veteranen
– Opleiding en plaatsing van hulphonden voor militairen met PTSS.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 29 april

De eerste collecte is voor ons themaproject “jeugdzorg”. Ook deze tweede keer voor Timon.

timon_logoDeze organisatie richt zich vanuit een christelijke levensovertuiging op zorg voor kinderen, jongeren tot en met 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Dit ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Timon wil graag de collecte besteden aan het project (Be) leven in Rotterdam Delfshaven. De doelgroep is zwerfjongeren van 16 jaar en ouder met hulpvragen op psychosociaal en financieel gebied. Deze jongeren zijn kwetsbaar door het ontbreken van een steunend netwerk, onvoldoende perspectief en schulden. Activiteiten worden aangeboden om het zelfvertrouwen te vergroten en een sociaal netwerk op te bouwen. Samen met vrijwilligers worden activiteiten aangeboden om deze vaardigheden te vergroten. Dit door bijeen te komen op een doordeweekse avond. Te denken valt aan:
– Het koken voor ouderen
– Het aanbieden van sollicitatietrainingen 
– Het aanbieden van sportworkshops 
– Budgetbegeleiding 

Hierdoor wordt er bijgedragen aan het zelfredzaam maken van de jongeren, zodat terugval in oude patronen van isolement, verkeerde vrienden en gebrek aan zingeving afneemt en zij in hun wijk gaan participeren. Met deze collecte kunnen wij dit belangrijke werk steunen.

Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 22 april

In tegenstelling tot eerdere berichgeving:
De eerste collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk

favDe ADW collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetjes van de maand, ouderenmiddagen, enz. worden door de diaconie financieel ondersteund. In individuele gevallen geeft de diaconie hulp aan mensen die in een financiële noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken een zorgvuldige afweging bij aanvragen om hulp om te kijken waar hulp geboden kan worden.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 15 april

De eerste collecte is bestemd voor het Plusproject van onze ZWO-commissie:
de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Noord-Uganda.

Uganda_mothers_unionArmoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Uganda zwaar. Mothers’ Union wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de burgeroorlog veel geweld is geweest. Vrouwen zijn dagelijks slachtoffer van huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerker samen met hun man relatiecursussen volgen. Ook geven de medewerkers voorlichting over hiv en aids, trainen vrouwen in het omgaan met conflicten en versterken ze de positie van de vrouwen in de kerk. Door dit netwerk voelen de vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. 

Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie.

De tweede collecte is voor de kerk.

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen
voor de 2e periode 2018: TRANSCAPE

De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in de 2e periode bestemmen we voor het voorlichtingswerk over HIV/Aids door Zinthatu Luvalo in het Canzibe District in Zuid-Afrika. 

Transcape_Zinthatu_300x200Vorig voorjaar heeft Zinthatu met het extra bedrag dat wij haar konden geven, een grote “school-awareness dag” georganiseerd. Behalve over Aids ging het ook over SOA’s, tienerzwangerschappen, anticonceptie, drugs- en alcoholgebruik, enz. De afgelopen 6 maanden heeft ze als adviseur weer veel geleerd. Wat Zinthatu vooral aanspreekt in het werk is de verandering die zij bij de mensen teweeg brengt. “Ik wil ook nog een training volgen om zelf bloedtesten te kunnen afnemen. Er zijn nog zoveel (jonge) mensen die niet weten of zij besmet zijn met HIV. In oktober ga ik ook weer een school bezoeken om daar de gevaren van HIV besmetting onder de aandacht te brengen. Het is een school waar ik nog niet eerder ben geweest en dat is best spannend.  Er zullen wel weer veel vragen komen en ik ben er van overtuigd dat ze weer veel zullen leren en ontdekken over de risico’s van HIV”.  

Met onze financiële hulp maken we als gemeente dit soort voorlichtingswerk mogelijk.
Daarom: van harte  aanbevolen!

 

De diaconie ontving bedankbrieven van:

 • ZOA
 • De Wereldwinkel
 • Tear
 • Light for the World
 • Stichting OMZO ( ten behoeve van Pauluskerk Vluchtelingenwerk )
 • Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk

 

Zondag 8 april

De eerste collecte is bested voor Pijnackernaren helpen Armenië

logo_pijnackerenHArmenieDeze stichting die samenwerkt met de Nederlandse Maria Goris in Armenië, verzamelt in 2018 geld voor o.a. een waterleiding in een kindertehuis, een uitleenbank voor hulpmiddelen voor mensen met een beperking en medicijnen voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen.

De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk.

 

Zondag 1 april, Pasen

De eerste collecte is voor de winkel van Terre des Hommes in Pijnacker

terre_des_hommes_logo_300x200Momenteel brengt Terre des Hommes Pijnacker geld bijeen voor Aziatische kinderen die lijden onder kinderarbeid en kinderslavernij. Kinderen doen daar gedwongen illegaal werk, zwaar huishoudelijk werk en werk in fabrieken en op plantages.

De tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk.

 

Alle zondagen in de 40-dagentijd (18 febr t/m 25 maart) en alle diensten in de Stille Week.

De 1e collecte is bestemd voor het 40-dagenproject voor de Stichting Vrienden van Vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp

Pict_Stg_VrVluPNDe  Syrische vluchtelingen die in Pijacker-Nootdorp verblijven, hebben inmiddels al wat ervaring opgedaan met de Nederlandse maatschappij en met de Nederlanders. Hieronder enkele uitspraken van een aantal van hen:

 • We zij hier omdat we in Syrië niet meer konden leven. Het was te gevaarlijk voor ons en onze kinderen. Een aantal familieleden is vermoord. Ik ben daar nog vaak verdrietig over.  In Syrië hadden we een goed leven. Hier kan ik alleen tweedehands kleren kopen voor mijn kinderen. Ik voel me soms net een bedelaar.
 • Nederlanders hoeven niet hun best te doen om ons te begrijpen. Wij zijn hier naartoe gekomen.
 • Het is hier zo stil, alles is dicht na 6 uur. Niemand is buiten. Het is eenzaam en saai. Kinderen kijken televisie en spelen op de computer.
 • Nederlanders weten niet dat hel alfabet 3500 jaar geleden in Syrië is uitgevonden. En ook niet dat Joden, Moslims en Christenen in dezelfde buurt samenwoonden en samen feesten vierden.
 • Mij werd gevraagd of ik wist hoe een wasmachine werkte. Ze dachten dat ik thuis alles met de hand waste.

De 2e collecte is voor het werk van de plaatselijke kerk.

De diaconie beveelt deze collecten van harte bij u aan.

 

Zondag 11 februari 2018

De eerste collecte is de voorjaarszendingscollecte van Kerk in Actie. Sterke vrouwen opleiden op Papoea.

logo_KIA

Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid.
Het vormingscentrum P3W (Centrum voor Toerusting en Vorming van Vrouwen dat is uitgegroeid van een meisjesinternaat tot een centrum met meerdere vestigingen, die op allerlei manieren vrouwen- en kerkenwerk ondersteunen) brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen en hebben zij kansen om zichzelf te ontplooien.
Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 4 februari 2018

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Ghanese kindslaven bevrijd uit visserijsector.

logo_KIAOnder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunt u dit werk. Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankt

De diaconie ontving een bedankbrief voor de ontvangen giften van:

 • Stichting OMZO
 • Pauluskerk
 • Rode Kruis
 • Rudolph Stichting

 

28 januari Dorpskerk, De Acker en Ontmoetingskerk

Deze kerken hebben een oecumenische dienst in de RK kerk, waar voor een gemeenschappelijk doel gecollecteerd zal worden.

Kerkelijk Centrum Delfgauw:
Omdat er op 21 januari niet voor de doelen van PKN Pijnacker-Delfgauw is gecollecteerd, zal er op 28 januari voor de doelen van 21 januari gecollecteerd worden.

 

21 januari Dorpskerk, De Acker en Ontmoetingskerk

1e collecte: Algemeen Diaconaal werk

De ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

2e collecte: Oecumene

Oikoumene_300x225Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van deze kerken, biedt hen praktische ondersteuning, onder meer met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving. Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, overheid, politiek en samenleving.

Kerkelijk Centrum Delfgauw
heeft op deze datum een oecumenische dienst samen met de Vredekerk in Delft.
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken en komt ten goede aan de Caribische Raad van Kerken.

De opdracht van deze raad is het bevorderen van de oecumene en sociale verandering in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en solidariteit met de armen. Sindsdien ontwikkelde de Raad een aanpak van: sociale misstanden, zoals armoede, verbreiding van HIV/AIDS- infecties, drughandel en – verslaving en ontheemding zoals natuurrampen, geweld of het zoeken naar werk en een beter leven. Er wordt toenadering gezocht met andere oecumenische uitingen en vormen, zoals de Taize-beweging en het Global Christian Forum (evangelische- en pinkstergemeenten). Op een breder regionaal niveau is er ook de Caribbean Association Theological Schools. Dit is een organisatie die de 4 grote theologische colleges van het Engelstalige Caribisch gebied samenbrengt.

 

Zondag 14 januari 2018

De eerste collecte is ook onze eerste themacollecte van dit jaar en het thema is: jeugdzorg.

timon_logoTimon is een organisatie die zich vanuit een christelijke levensovertuiging richt op zorg voor kinderen, jongeren tot en met 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Dit ongeacht achtergrond of levensovertuiging.
Timon wil graag de collecte besteden aan het project ( Be ) leven in Rotterdam Delfshaven. De doelgroep is zwerfjongeren van 16 jaar en ouder met hulpvragen op psychosociaal en financieel gebied. Deze jongeren zijn kwetsbaar door het ontbreken van een steunend netwerk, onvoldoende perspectief en schulden.
Activiteiten worden aangeboden om het zelfvertrouwen te vergroten en een sociaal netwerk op te bouwen. Samen met vrijwilligers worden activiteiten aangeboden om deze vaardigheden te vergroten. Dit door bijeen te komen op een doordeweekse avond. Te denken valt aan:

 • het koken voor ouderen in een ouderenvoorziening
 • het aanbieden van sollicitatietrainingen
 • het aanbieden van sportworkshops
 • budgetbegeleiding

Hierdoor wordt er bijgedragen aan het zelfredzaam maken van de jongeren, zodat terugval in oude patronen van isolement, verkeerde vrienden en gebrek aan zingeving afneemt en zij in hun wijk gaan participeren.

Met deze collecte kunnen wij bijdragen aan dit belangrijke werk.
Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 7 januari 2018

De eerste collecte is bestemd voor ZWO-Transcape.

Transcape_Zinthatu_300x200Met deze collecte hopen we het voorlichtingswerk over HIV/Aids door Zinthatu Luvalo in het Canzibe District in Zuid-Afrika voort te kunnen zetten.

 

 

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk en het kerkenwerk. 

 

Avondmaalscollecte 1e periode 2018

De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Plus-project van de ZWO: Uganda Orthodox Church Mothers’ Union.

Wat ons vooral aanspreekt, is de kleinschaligheid en het helpen van de allerarmsten van een aantal dorpen in Noord-Uganda.
Na jarenlange oorlog zijn veel vrouwen en mannen teruggekeerd naar hun dorp, en ze proberen daar hun normale leven weer op te pakken : hun huizen te herstellen, het land te bebouwen en de kinderen weer naar school te sturen.
Maar dat lukt niet iedereen.
Sommige gezinnen blijven extra kwetsbaar, vooral die waarin één van de ouders is overleden, of een kind(eren) aan AIDS gestorven is, of waarin vrouwen met gewelddadige echtgenoten te maken hebben. En wie bekommert zich over de getraumatiseerden, de wezen en gehandicapten?

Het is de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk van Uganda die in deze nood springt. In 7 dorpen zijn 266 personen uitgezocht die extra begeleiding ontvangen. Met hen probeert de Mothers’ Union een vertrouwensband op te bouwen en te zien hoe en welke hulp geboden kan worden. Denk daarbij aan gesprekken om een eind te maken aan geweld in de gezinnen, of het drankmisbruik te stoppen, of het isolement te verbreken, of zaaigoed te verschaffen, of andere inkomstenbronnen te zoeken, of….

De Mothers’ Union heeft beperkte middelen.
Daarom willen we ze graag helpen !

 

Zondag 31 december, oudjaar

Er is alleen ’s morgens een dienst. Hierin één collecte voor de plaatselijke kerk

 

Maandag 25 december, eerste kerstdag

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel

KinderenInDeKnelKinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 24 december, ochtenddienst

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel

KinderenInDeKnelKinderen zijn kwetsbaar. Helaas worden zij maar al te vaak misbruikt of aan hun lot overgelaten. Kerk in Actie bestrijdt kinderarbeid en uitbuiting van kinderen en geeft straatkinderen, werkende kinderen, oorlogskinderen, gehandicapte en misbruikte kinderen de kans kind te zijn.

 

 

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 24 december, kerstnachtdienst in de Dorpskerk

Er is één collecte die 50/50 verdeeld wordt over ‘Kinderen in de knel’ en de plaatselijke kerk

 

Zondag 17 december

De eerste collecte is voor het Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft op tal van plaatsen in Nederland korpsen (kerkgemeenten) en buurtcentra. Op deze plaatsen organiseren wij tal van activiteiten en maaltijden. Leger-des-heils-schildSoms voor mensen die zelf geen maaltijd kunnen betalen, maar soms ook voor mensen die anders niemand hebben om mee te eten. Deze ontmoetingsplekken zijn meerdere dagen per week geopend. Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor allerlei verschillende groepen. Het belangrijkste is dat bezoekers geactiveerd worden om zelf aan de slag te gaan bij de organisatie en uitvoering van activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen. Dan voelen mensen zich nuttig en gezien.
Daarnaast is de zorg voor daklozen een vanouds belangrijke taak van het Leger des Heils.
Zo geeft dit kerkgenootschap de liefde van Jezus op tal van manieren handen en voeten.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 10 december 2017

De eerste collecte is voor ZWO Noord Uganda.

ZWO_logo_300x220De eerste collecte is voor het Plusproject van onze ZWO-commissie: de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Uganda. Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Uganda. Moeders, de ruggengraat van de samenleving, hebben een zwaar leven vanwege armoede, ziekte, huiselijk geweld en drankgebruik. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd en konden de kinderen niet naar school. Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de kerk, bezoeken de vrouwen en bouwen een vertrouwensband met hen op.
Wat doen de medewerkers? Zij hebben pastorale gesprekken met de vrouwen tijdens hun werk op het land, zij zorgen voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien. De zonnebloem is een belangrijk gewas om geld mee te verdienen. Zij geven speciale cursussen aan vrouwen over trauma- verwerking en relatietherapie en zij geven voorlichting over hiv/aids.
Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp.
Tijdens de diensten in onze kerken zal er meer aandacht worden besteed aan dit doel.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 3 december 2017

De eerste collecte is voor ons themaproject Open Doors.

OpenDoors_300x200Bijbelschool Vietnam.

De meeste christenen in Vietnam wonen in inheemse gebieden waar de lokale overheid veel invloed heeft. De communistische regering houdt christelijke activiteiten goed in de gaten. Vooral bekeerlingen hebben het moeilijk. Zij worden vaak door hun familieleden bedreigd en verbannen. De christenen hebben behoefte aan bijbels onderwijs en christelijke materialen om hun geloof te versterken.

Open Doors ondersteunt een bijbelschool die in het geheim trainingen biedt aan ruim 2200 studenten. Deze studie duurt ongeveer twee jaar en gaat over het oude en nieuwe testament en exegese. De meeste studenten zijn kerkleiders die de kennis doorgeven aan hun kerkleden en ook andere gelovigen trainen.

Dit mooie werk mogen wij met onze gaven steunen. Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor het kerkenwerk.

 

Bedankt

De diaconie ontving de volgende bedankbrieven voor de gekregen gift:

 • Stichting Vrienden Vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp
 • Stichting Dorcas

 

Zondag 26 november 2017

De eerste collecte is voor Oikocredit

Oikocredit_logoWereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken hen zonder onderpand geen geld willen lenen. Of omdat ze in een gebied wonen waar gewoon geen banken zijn.
Deze mensen leven daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen om te investeren in een kleine, eigen onderneming hebben ze weinig of geen kans zich aan de armoede te onttrekken. Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij meer dan 40 jaar ervaring ziet Oikocredit kans deze mensen (via intermediairs) met kleine leningen, microkredieten, vooruit te helpen. Met een minimum aan risico.

De tweede collecte is voor plaatselijke kerk.

 

Zondag 19 november 2017

De eerste collecte is voor Youth for Christ Delft

the_mallYouth for Christ Delft helpt in het jongerencentrum the Mall in de wijk Poptahof jongeren om hun maskers af te zetten en zichzelf te zijn. Dit gebeurt door een groot team van vrijwilligers. Ze hebben het nodig dat positieve, liefdevolle mensen in ze investeren. Mensen die enthousiast zijn over jongeren. Mensen die begrip voor ze hebben en helpen om te gaan met vragen. En mensen die de liefde van Jezus praktisch handen en voeten geven en daardoor hoop brengen.

De tweede collecte is voor de plaatselijke kerk.

 

Bedankt

De diaconie ontving een bedankbrief voor de ontvangen giften van:

 • Stichting ZOA
 • Stichting OMZO, vluchtelingenwerk Pauluskerk (10-01-2017)
 • Pauluskerk (25-08-2017)

In het kader van de afbouw van het eigen vermogen met € 7.000, zoals vermeld in de Begroting  Diaconie 2017, heeft het College van Diakenen in haar vergadering van 16 oktober besloten tot de volgende giften:

 • € 1.000 aan het Rode Kruis voor noodhulp aan de slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten;
 • € 3.000  aan het christelijk noodhulpcluster (bestaande uit ZOA, Tear, Dorcas, Red een Kind en Woord en Daad) voor hulp na de overstromingen in Zuid-Oost Azië (met name Bangladesh, Myanmar);
 • € 3000. Aan Kerk in Actie voor de najaarscampagne “Versterk de kerk in het Midden-Oosten (Syrië,  Irak, Libanon, Jordanië, Egypte)”;

Deze giften zijn inmiddels afgedragen zoals hierboven vermeld.

 

Zondag 12 november 2017

De eerste collecte is voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat).

logo_KIAOp de bres voor vluchtelingkinderen in Nederland.
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor hen, recreatieve en sportactiviteiten in de asielzoekerscentra en rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Met deze collecte kunnen we meer kleur geven aan het dagelijks leven van deze kinderen. Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 5 november 2017

De eerste collecte is voor Kerk in Actie (najaarszendingsweek).

logo_KIATheologie studeren in Hong Kong.
Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China). Hij geeft daar les aan het Luthers Theologisch Seminarie. Dit Seminarie leidt studenten op tot theologiestudent of predikant en rust daarnaast leken toe. Op dit moment studeren er 560 studenten. Zij komen uit China en andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Nu hoeven deze studenten niet meer naar het westen voor een goede theologie-opleiding. Zo geven Tjeerd en Kathleen samen het vak kerk en maatschappij dat zij toespitsen op de landen waar de studenten vandaan komen. Behalve les geven onderhoudt Tjeerd ook contacten met kerken en christenen in China. Om dit werk mogelijk te maken wordt onze financiële bijdrage gevraagd. Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 29 oktober 2017

VoedselBank_logoDe eerste collecte is voor de Voedselbank in Delft

De voedselbanken in Nederland verzorgen, met uitsluitend vrijwilligers, gratis gezond voedsel voor de armste mensen van Nederland. Dat zijn er ongeveer één miljoen. De voedselbank werkt samen met overheid, bedrijven en particulieren om armoede te bestrijden en voedseloverschotten te verspreiden. De voedselbank helpt mensen tijdelijk en wijst hen de weg om weer financieel op eigen benen te kunnen staan.
De voedselbank van Pijnacker valt onder voedselbank Delft en verstrekt wekelijks rond de 40 voedselpakketten.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 22 oktober 2017

De eerste collecte is voor het NBG NBG_logo

Het Nederlands Bijbelgenootschap verzorgt met alle benodigde deskundigheid bijbelvertalingen, commentaren, kinderbijbels en bijbelleesroosters. De Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in gewone taal en de samenleesbijbel zijn afkomstig van het NBG.
Daarnaast werkt het NBG ook mee aan de internationale verspreiding van Bijbels en het verzorgen van bijbelvertalingen in talen die nog niet beschikken over een Bijbel.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Heilig Avondmaalsvieringen in de vierde periode 2017

De opbrengst van de collecte bij de Heilig Avondmaalsviering vandaag is bestemd voor Kinderen in de Knel.

KinderenInDeKnelIeder kind heeft recht op een veilige, gezonde toekomst. Dat dit voor heel veel kinderen wereldwijd niet mogelijk is weten we allen. Een op de tien kinderen op de wereld hebben geen toekomst mogelijkheden. Door oorlog, honger, op de vlucht zijn,   te hard werken op heel jonge leeftijd, zijn er voor hen geen kansen. Daarom is het van belang dat wij voor hen klaar staan. Vooral met financiële middelen maar ook scholing en goede gezondheidszorg geeft hen kansen. Ons gebed is zeker van belang.
Samen met Kerk in Actie en onze gaven kunnen wij voor hen dat verschil maken.

Warm aanbevolen!

Met vriendelijke groet,
Namens de ZWO Commissie
Edith Zegwaard

 

Zondag 15 oktober 2017

De eerste collecte is bestemd voor de MAF (Mission Aviation Fellowship).

maf_logo2015De MAF onderhoudt met kleine vliegtuigen verbindingen met afgelegen en onbereikbare gebieden in meer dan dertig armste landen. Het is een wereldwijde non-profit vliegtuigmaatschappij. De Maf werkt voor allerlei hulporganisaties, waaronder veel christelijke organisaties. Zij geven humanitaire-medische- en ontwikkelingshulp. Maar ook worden er bijbels en evangelisten in afgelegen dorpen gebracht. Praktische hulp gaat samen met de verkondiging van het Evangelie. De Maf is afhankelijk van giften. Maar ook vragen zij ons gebed voor hun werk , dat soms plaats vindt onder moeilijke omstandigheden. Met deze collecte kunnen wij dit belangrijke werk steunen en wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 8 oktober 2017

De eerste collecte is bestemd voor ZWO-Transcape.

Transcape_Zinthatu_300x200Met deze collecte hopen we het voorlichtingswerk over HIV/Aids door Zinthatu Luvalo in het Canzibe District in Zuid-Afrika voort te kunnen zetten. Dit voorjaar heeft Zinthatu met het extra bedrag dat wij haar konden geven, een grote “school-awareness dag” georganiseerd. Behalve over Aids ging het ook over SOA’s, tienerzwangerschappen, anticonceptie, drug- en alcoholgebruik, enz. Na de voorlichting lieten de leerlingen in de vorm van toneelstukjes, gedichten, liedjes, dansen, enz. zien wat ze van Zinthatu geleerd hadden. Het werd een leuke competitie, met prijsuitreiking voor de beste voordracht. En aansluitend een lunch. Al met al een groot succes en zeer stimulerend voor de leerlingen.
Daarom : van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Badankt

De diaconie ontving de volgende bedankbrieven voor de ontvangen giften:

 • Tear
 • KIKA

 

Zondag 1 oktober 2017

De eerste collecte is voor het Algemeen Diaconaal Werk (ADW).

Deze collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk.  Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie.  In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.

Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

Israelzondag2017De tweede collecte is voor Kerk en Israël.

De kerk is ‘geworteld in het Joodse geloof’. In haar kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de verbondenheid met het Joodse geloof het hart van ons geloof raakt. Als Kerk geven we in vieren, dienen en leren gestalte aan de liefde voor het volk Israël, bezinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israël en bidden we voor het Joodse volk.
Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.


Zondag 24 september 2017

OpenDoors_300x200De eerste collecte is voor Open Doors.

Deze in 1955 opgerichte organisatie richt zich sinds de val van he ijzeren gordijn voornamelijk op Azië en het Midden Oosten. Open Doors werkt in meer dan 50 landen op het gebied van boekenverspreiding, onderwijs en training en aan sociaal economische projecten.
Deze keer steunen we een project in het Boeddhistische Vietnam, dat gebukt gaat onder het communisme en stammenstrijd. Het geld gaat naar de Galilee Bijbelschool die in het geheim ieder jaar ruim 2000 studenten opleidt. Als deze studenten opgeleid zijn, geven ze hun kennis door aan de leden van hun kerken. De training van één student kost € 148,-  De diaconie beveelt deze collecte hartelijk aan.

De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 17 september 2017

Alle kerken, uitgezonderd het Kerkelijk Centrum Delfgauw. 
De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal Havenproject in Rotterdam.

Deze Stichting is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse haven vanuit een diaconale opdracht inhoud te geven. De organisatie heeft een diaconaal werker aangesteld. Hij bezoekt de zeelui op hun schepen, geeft individuele, maar ook collectieve ondersteuning. Dit vooral bij schepen die wegens faillissement vastliggen in de haven, vaak met erbarmelijke omstandigheden voor de bemanning. Ook bezoekt hij de zeelui die vanwege gezondheidsproblemen of ongelukken in het ziekenhuis terecht komen. Zo ondervinden de zeevarenden dat er in een vreemde haven mensen zijn die aan hen denken, voor hen bidden en hen zo nodig ondersteunen. Met deze collecte willen wij u vragen dit werk blijvend mogelijk te maken. Van harte aanbevolen! 

Collecte  Vredesdienst in Delfgauw op 17 september
In de Vredesweek is de collecte bestemd voor de organisatie “Swe Tha Har”  in Myanmar.  

Vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede in veiligheid is hard nodig.  Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zich inzetten voor vrede, tolerantie en begrip in deze wereld.  
Swe Tha Har wil vriendschap tussen de verschillende bevolkingsgroepen bevorderen en gebruikt daarvoor jongeren die worden getraind om verhalen over vrede te vertellen en uit te beelden. Ook worden er boeken uitgedeeld aan kinderen over vrede. Om zo met elkaar in gesprek te komen en contact met elkaar te houden. Daarvoor hebben ze onze steun gevraagd. 
Geef aan de collecte en help vrede mogelijk te maken! 

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 10 september

De eerste collecte is bestemd voor de Rudolphstichting.

RudolphStg_logoDe Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben deze kinderen gedragsproblemen en / of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. De Stichting ondersteunt het jeugddorp ”de Glind”, een klein dorpje in de buurt van Barneveld. In 25 huizen in dit dorp is een professioneel gezinshuis. Kinderen en jongeren kunnen hier onder begeleiding wonen en / of werken aan hun toekomst. Op dit ogenblik wonen er ongeveer honderdtwintig uit huis geplaatste jongeren. Ook maken veel kinderen die niet in dit dorp wonen gebruik van de faciliteiten. De combinatie van deskundige ondersteuning en zorg in een dorpsgemeenschap maakt jeugddorp ”de Glind” uniek! Zo worden de jongeren voorbereid op een plaats in de maatschappij. Wij kunnen dit werk met onze gaven financieel steunen. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! 

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwe


Zondag 3 september

De eerste collecte is bestemd voor een wijkgebonden doel. 

Ontmoetingskerk: Just a Break Zoetermeer

Just a Break is een jeugdhonk in het oude dorp van Zoetermeer voor jongeren tussen de 11 en 18 jaar en is een initiatief van een aantal mensen uit Zoetermeer die merken dat jongeren het soms best moeilijk kunnen hebben. Misschien komt dat wel doordat er constant gepresteerd moet worden op school. Al op jonge leeftijd word je getoetst en moet je voldoen aan allerlei regels en voorwaarden. Denk maar aan de Cito toets. Als je net niet goed genoeg bent volgens de norm, dan begin je direct al met een achterstand. En zie die maar eens in te halen.
Just a Break biedt aan jongeren (sommigen hebben een “rugzakje”) een warme huiskamer, een luisterend oor en een fijne plek om te mogen zijn en ontwikkelen. We maken contact, bieden leuke activiteiten en workshops aan en we hebben 2 middagen in de week gereserveerd voor huiswerkbegeleiding. Just a Break is een interkerkelijk initiatief en werkt samen met Youth for Christ.
Eén op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Het cliché is waar: kinderen zijn daar de dupe van. Hun thuissituatie is soms allesbehalve prettig. Ook als beide ouders werken, willen we voor die jeugd een plek creëren waar je welkom bent en het gezellig is. Want een leeg huis is tenslotte minder leuk om in thuis te komen.
Het team van Just a Break vraagt uw steun in de vorm van gebed, vrijwilligers en financiën. De diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan.

De Acker: Stichting Timon

Timon helpt vanuit een christelijke levensovertuiging bij problemen met opvoeden en opgroeien. Timon richt zich op zorg voor kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar in probleemsituaties en de gezinnen waar ze uit komen. Naast 400 beroepskrachten zetten ruim 300 vrijwilligers zich in via Timon.
Meer informatie vindt u op http://www.timon.nl/over-timon/over-timon/
Van harte aanbevolen!

Dorpskerk: Surabaya project van ons gemeentelid Jilles Ruigrok

Enkele jaren geleden was Jilles In Surabaya, Indonesië aan het wandelen toen zijn aandacht werd getrokken door een mooie gegraveerde ijzeren plaat aan de muur van een weeshuis. Hij trok de stoute schoenen aan en is naar binnen gestapt om te horen wat de plaat op de gevel betekende. Dit was het begin van een project om aan dit weeshuis een bijdrage te leveren in de vorm van voedsel of materialen. Al het geld voor dit doel wordt omgezet in goederen die door Jilles zelf worden afgeleverd. Hij weet nog niet wanneer hij weer op reis kan, maar alle giften vinden zeker hun weg naar Surabaya. Of het nu 1 kilo of 100 kilo rijst is, het blijft hem een goed gevoel geven om iets te kunnen bieden. De wijkkerkenraad wil hem daarbij graag ondersteunen en beveelt de collecte van harte bij u aan!

N.B. Het weeshuis is gebouwd door een paar soldaten uit Den Haag die tijdens een patrouille in de fout gingen en per ongeluk twee kinderen doodschoten tijdens de onafhankelijks oorlog van Indonesië. Ze werden zo aangegrepen door dit gebeuren, dat ze op die plaats een weeshuis hebben laten bouwen waar nu nog steeds ongeveer 200 weeskinderen en 200 ouderen wonen.

Delfgauw: Twan van Staalduinen uit onze gemeente

Twan is een vrolijke jongen van twaalf jaar. Hij is een hele speciale jongen, ook vanwege zijn beperkingen door het Pitt Hopkins Syndroom. Door dit syndroom leert Twan nu pas lopen, praat hij enkele woordjes en is zijn motoriek aan de grove kant. Zijn ontwikkeling gaat nog steeds vooruit, al is het met kleine stapjes. Voor Twan zijn deze stapjes mijlpalen. Al heel lang is er de wens om zijn ontwikkeling te stimuleren via dolfijntherapie. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van geïntegreerde therapie: een combinatie van ergo-, fysio-,logo-,psycho- en/of sociaal psychologische therapie, toegespitst op het betreffende kind. Het interactieve contact met de dolfijnen werkt heel goed voor kinderen zoals Twan. De therapie wordt gegeven op Curaçao. Ook het gezin wordt bij de therapie betrokken. Zo kunnen ze thuis helpen zijn ontwikkeling voort te zetten. In de zomer van 2018 gaat de wens in vervulling, dan gaat Twan met zijn familie naar Curaçao. Nu al worden er allerlei sponsoracties gehouden om dit mogelijk te maken. De wijkkerkenraad wil met deze collecte een financiële ondersteuning geven en beveelt dan ook van harte deze collecte bij u aan!

 De tweede collecte is bestemd voor de kerk


Zondag 27 augustus

De eerste collecte is bestemd voor St. Pijnackernaren helpen Armenië

SPHA logoAl enkele keren heeft de diaconie de stichting als 40 dagen project gekozen. Om ons geheugen wat op te frissen het volgende: De stichting Pijnackernaren helpen Armenië werft vanaf 2005 fondsen ten behoeve van de stichting Little Bridge, een relatief kleinschalige ontwikkelings- en hulporganisatie, actief in Armenië.
De Nederlandse Maria Goris die sinds midden jaren negentig actief is als ontwikkelingswerker in Armenië geeft leiding aan de stichting Little Bridge. Deze stichting heeft als doel structurele en blijvende verbetering aan te brengen in de levensomstandigheden van die mensen en groepen mensen die dat op eigen kracht niet of nauwelijks zelf kunnen.

Afgelopen voorjaar is er weer een bezoek gebracht aan een aantal afgeronde en lopende projecten in Armenië, waar de stichting Pijnackernaren helpen Armenië fondsen voor heeft geworven.  Het is belangrijk dat organisaties in Armenië van onderaf betrokken raken bij diverse ontwikkelingsprojecten, die worden opgezet door Little Bridge.  Voorbeelden hiervan zijn o.a. landbouwprojecten en projecten om dorpen te voorzien van een waterleiding.  Zo zijn er tal van mogelijkheden om te helpen, te veel om te kunnen bekostigen. 
Ondersteuning is van harte welkom. 

De tweede collecte is voor de kerk


Zondag 20 augustus 2017

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Vluchtelingenwerk Pijnacker- Nootdorp, sinds een januari 2016 verbonden met Participe  Delft.

Vluchtelingenwerk_ParticipeDeze Stichting ondersteunt asielzoekers bij hun asielprocedure en helpt vluchtelingen bij het zetten van eerste stappen op weg naar zelfredzaamheid. De Stichting bestaat veelal uit vrijwilligers en zij begeleiden vluchtelingen die in Pijnacker- Nootdorp komen wonen. Dit voor maximaal een jaar. De hulp bestaat uit het regelen van voorzieningen zoals : zorgverzekering, het invullen van formulieren, het zoeken van een school voor de kinderen en een huisarts. Maar ook juridische hulp. Ook zet de Stichting zich in om een maatschappelijk draagvlak te krijgen of te vergroten. Nu er zoveel vluchtelingen zijn is het belangrijk dat er mensen zijn die zich voor hen inzetten. Met onze financiële bijdrage kunnen wij dit werk mogelijk maken en steunen. Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 13 augustus 2017

De eerste collecte is bestemd voor Dorcas.

Dorcas_logo_2016bDorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Men zet zich in om de opdracht van Jezus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten. Dorcas heeft 166 projecten in 17 landen op het gebied van gezondheidszorg, materiële ondersteuning en zorg voor ouderen, gezinnen, gevangenen en kinderzorg. Wereldwijd staat Dorcas mensen bij die leven in risicogebieden of getroffen zijn door een ramp. Op dit ogenblik zijn er noodhulpprojecten voor vluchtelingen uit Syrië, Irak, Mosul, Oekraïne en Oost Afrika. Wij kunnen Dorcas steunen door goederen of geld te doneren. Deze zondag doen wij dit  als kerken van Pijnacker en Delfgauw door middel van deze collecte.

De tweede collecte is voor de kerk.


Zondag 6 augustus 2017

De eerste collecte is bestemd voor Stichting “de Vrolijkheid”.

Vrolijkheid_platStichting “de Vrolijkheid” organiseert kunstzinnige en creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze kinderen hebben vaak al veel meegemaakt. “De Vrolijkheid” creëert op structurele wijze een veilige omgeving waar kinderen weer kind kunnen zijn, positieve ervaringen opdoen en hun talenten ontwikkelen. Zo wordt de veerkracht van de kinderen versterkt. Er zijn muzieklessen onder leiding van professionele musici. Maar ook ballet, drama, tekenen en dans komen aan de orde, zodat men zich op allerlei manieren kan uiten. Soms worden ook hun ouders daarbij betrokken. De “Vrolijkheid” maakt dat kinderen zich weer veilig kunnen voelen, misschien hun trauma’s verwerken en weer wat vrolijkheid in hun leven terug krijgen. Met onze bijdrage kunnen wij dit realiseren! Van harte aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.


Zondag 30 juli 2017

De eerste collecte is voor Stichting Tear.

Vorig jaar hebben we vier keer gecollecteerd voor Stichting Tear. Voor de boeren in Peru en Cambodja. logo_tear_366x192Tear steunt lokale kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen zij via partnerorganisaties die deze kerken toerusten en ondersteunen. Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland moedigt Tear mensen aan om te strijden tegen armoede en voor gerechtigheid. Via cursussen zoals de Michacursus worden mensen bewust gemaakt wat de gevolgen zijn van  hun levensstijl voor de armen. Tear verbindt kerken in Nederland met kerken overzee. Wij kunnen met deze collecte deze Stichting steunen. Van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Bedankt

De diaconie ontving de volgende bedankbrieven voor de ontvangen giften:

 • Van Terre des Hommes Pijnacker
 • Van Terre des Hommes den Haag
 • Van Bartimeüs  Zonneheerd
 • Van Open Doors.

 

Zondag 23 juli 2017

De eerste collecte is bestemd voor de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië

MBS_2017Nadat vaststond dat ds. Nelly van Kampen niet meer naar de Malaysian Bible Seminary in Kuala Lumpur zou terugkeren, heeft de ZWO-commissie besloten voorlopig de MBS te blijven steunen. Er was via Nelly grote verbondenheid ontstaan en die willen we niet meteen loslaten. Nelly heeft het een groot voorrecht gevonden aan deze school te mogen lesgeven en met deze studenten bezig te zijn.
Er zijn twee doelen die wij op de MBS ondersteunen willen: armlastige studenten en de Maleis-talige bibliotheek.
Nelly was hard bezig die bibliotheek uit te breiden en up to date te maken; in haar auto heeft ze zelfs wel eens boeken over de grens uit Singapore “gesmokkeld”….!
De studenten komen uit verschillende Zuid- Oost Aziatische landen. Ze worden vaak gesteund door de kerk waartoe ze behoren. Maar die hebben het meestal ook niet breed. Bovendien hebben velen een islamitische of boeddhistische achtergrond, en vinden van huis uit eerder tegenwerking dan steun. Toch staat bij allen voorop het sterke verlangen om God en Zijn kerk te dienen.
En dat verlangen willen we graag helpen werkelijkheid te maken.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.

 

Zondag 16 juli 2017

De eerste collecte is bestemd voor Stichting De Hoop

hoopDe Hoop, ontstaan in 1975, is een evangelische ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. De Hoop gelooft niet in hopeloze gevallen!
Een paar voorbeelden van activiteiten van De Hoop, die niet of alleen gedeeltelijk vergoed worden door verzekeraars of overheid zijn: opvang voor kinderen van cliënten, inloophuis De Hoop in Dordrecht, Stay Clean op verschillende plaatsen in Nederland, pastorale zorg, en bijbels voor cliënten. Dit werk kan alleen doorgaan dankzij onze donateurs. Wilt u hier ook een steentje aan bijdragen?

De tweede collecte is bestemd voor de kerk.

 

Zondag 9 juli 2017

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Orhei

SOrhei_300x200tichting Orhei is officieus al in 1995 ontstaan en biedt hulp aan kinderen in Moldavië. Hun missie is het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis, waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden gesteld haar situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen voor een betere toekomst.
Met deze collecte ondersteunt u projecten van de stichting, waaronder een dagcentrum en een jongensinternaat: een thuis voor gehandicapte jongens. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 2 juli 2017

De eerste collecte is bestemd voor Algemeen Diaconaal Werk

Een ADW-collecte is bestemd voor het eigen plaatselijke diaconale werk. Verschillende activiteiten zoals de Voedselbank, bezoek aan zieken, kerstattenties, bloemetje van de maand, ouderenmiddagen enz. worden door de diaconie financieel ondersteund.
Nu armoede voor verschillende mensen, ook in ons dorp, een realiteit is, wordt er soms een beroep gedaan op de diaconie. In individuele gevallen verleent de diaconie hulp bij b.v. mensen die in een noodsituatie zijn beland en bij de sociale instanties niet terecht kunnen. De diakenen maken dan een zorgvuldige afweging in welk geval ze hulp kunnen bieden.
Wij bevelen deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland

jop_logo_2016Geen afscheidsfeestjes meer
Herkent u de volgende situatie? Enigszins verlegen staan de kinderen vooraan in de kerk. De leiding van de kinderkerk spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu naar de middelbare gaan en afscheid nemen van de kinderkerk. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen “erg betrokken zijn” tot “het zou leuk zijn als we je nog eens in de kerk zien”.
JOP wil graag 100% van de kinderen betrokken houden, ook tieners en jongeren op de middelbare school. JOP biedt plaatselijke gemeenten kennis, netwerk en inspiratie voor activiteiten met kinderen en jongeren, zodat er geen afscheidsfeestjes meer worden georganiseerd, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Helpt u mee dit werk mogelijk te maken?

 

Collectedoel bij de Heilig Avondmaalsvieringen

voor de 3e periode 2017 : TRANSCAPE

Transcape_Zinthatu_300x200De opbrengst van de collecten bij de Heilig Avondmaalsvieringen in het 3e kwartaal bestemmen we voor het voorlichtingswerk over HIV/Aids door Zinthatu Luvalo in het Canzibe District in Zuid-Afrika.

Dit voorjaar heeft Zinthatu met het extra bedrag dat wij haar konden geven, een grote “school-awareness dag” georganiseerd. Behalve over Aids ging het ook over Soa’s, tienerzwangerschappen, anticonceptie, drug- en alcoholgebruik, enz. Na de voorlichting lieten de leerlingen in de vorm van toneelstukjes, gedichten, liedjes, dansen, enz. zien wat ze van Zinthatu geleerd hadden. Het werd een leuke competitie, met prijsuitreiking voor de beste voordracht. En aansluitend een lunch. Al met al een groot succes en zeer stimulerend voor de leerlingen.

Met onze financiële hulp maken we als gemeente dit soort voorlichtingswerk mogelijk.
Daarom: van harte aanbevolen!

 

Zondag 25 juni 2017

De eerste collecte is voor ons themaproject Open Doors : ‘Brommers voor Mali’.

Voor de tweede keer collecteren we voor dit project. Na de burgeroorlog in 2012 vluchtten veel christenen uit het noorden naar het zuiden van het land. Hun kerken en huizen waren vernield en de mensen waren bang om terug te keren. Door alle verwoestingen zijn de terugkeerders getraumatiseerd. Zij moeten hun leven weer helemaal opbouwen. Voor de kerkleiders is het moeilijk hun gemeenteleden te ondersteunen. Samen met de lokale partners werkt Open Doors aan het versterken van christenen. Dit door het verspreiden van bijbels en het geven van trainingen. Kerkleiders krijgen een brommer om hun kerkleden in afgelegen gebieden te bezoeken. Ook kunnen zij het evangelie delen met niet-christenen. Uw hulp wordt gevraagd om hen te ondersteunen met hun werk. Van harte aanbevolen.

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Bedankt

 • De diaconie ontving van Oikocredit en van Christenen voor Israël een bedankbrief voor de ontvangen giften.
 • De bezoekers van Ons Honk stuurden een prachtige ansichtkaart als dank voor de ontvangen gift!      

 

Zondag 18 juni 2017

De eerste collecte is bestemd voor Epafras.

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit hun overtuiging dat ieder mens waardevol is. Geestelijk verzorgers bezoeken de gevangenen. Soms geven zij praktische hulp: bijvoorbeeld het geven van medicijnen als de gedetineerden die niet krijgen, of betalen een telefoontje naar familie in Nederland. Zij geven ook geestelijke steun, zij staan stil bij levensvragen: Hoe krijg je je leven weer op de rit. Hoe ga je om met schuld en verantwoordelijkheid. Hoe bereid je je voor op je terugkeer. Ook ontvangen de gedetineerden vier keer per jaar het tijdschrift Comeback. Er wordt contact gehouden met familieleden en zij zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gedetineerden een verjaardagscadeau krijgen. Zo wordt de zware tijd van detentie iets lichter gemaakt. Om dit werk mogelijk te maken is onze financiële steun nodig. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk en het kerkenwerk.

 

Zondag 11 juni

De eerste collecte is bestemd voor hulp aan straatkinderen in Colombia (Kerk in Actie Werelddiaconaat)

logo_KIADuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij . In 2017 wil de Stichting 450 straatkinderen helpen. Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool. Geeft u ook? De diaconie beveelt deze collecte graag bij u aan.

De tweede collecte is voor de kerk.

 

Zondag 4 juni

De eerste collecte is bestemd voor de kerken in Nicaragua (Kerk in Actie Zendingscollecte)

logo_KIAIn afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.

Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.

De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bij voorbeeld zes euro per persoon. Van harte aanbevolen.

De tweede collecte is voor de kerk. 

evertCollectebestemmingen