Groepen en kringen

Focus; gericht op Jezus

Gegroeid verlangen

Sinds 2015 stonden we regelmatig stil bij het begrip discipelschap. Dat waren kwetsbare, kostbare en bemoedigende gesprekken en ontmoetingen. Gaandeweg ontstond het verlangen om niet alleen over discipelschap te praten, maar elkaar ook te helpen om in het leven van elke dag volgeling van Jezus te zijn. Het Focusmateriaal helpt ons daarbij. U en jij worden toegerust voor een manier van christen-zijn die bij u en bij jou past. 

De opzet van de ontmoetingen
De ontmoetingen hebben een herkenbare structuur met nieuwe onderdelen. De bijeenkomsten beginnen met gebed. In dit gebed kan ook voorbede gedaan worden voor situaties waarover wij in de samenkomsten spreken. Daarna volgt een korte Bijbelstudie. Hierbij gaat het niet alleen om kennis en het beter begrijpen van wat er staat en wat het betekent, maar ook om de vraag hoe wij het in het eigen leven kunnen toepassen. Misschien sluit wat wij lezen aan op de eigen ervaring of juist helemaal niet. Vanuit deze Bijbelbespreking volgt de volgende stap ‘in beweging komen’. We dagen elkaar uit om dat wat we in de Bijbelstudie en in de gesprekken met elkaar (en anderen) hebben geleerd en ontdekt, in praktijk te brengen. Samen staat hierin centraal. Dus samen plannen maken, maar ook vragen hoe het is gegaan. Alles in vrijheid en met kleine stapjes. Tot slot vertellen we verhalen aan elkaar. Het gaat er dan om, dat je in jouw woorden jouw gedachten over God en geloven deelt. Maar via bijv. korte filmportretjes komen ook gewone Nederlanders aan het woord. Het gesprek wordt besloten met gebed. 

Doelgroepen en frequentie
Het gespreksmateriaal biedt stof voor volwassenen, jongeren en gezinnen. Voor volwassenen gaat het om maximaal 13 gespreken per kalenderjaar, met een tijdsduur van ongeveer 1,5 uur per ontmoeting. Ook zelfstanding en flexibel gebruik van het materiaal geeft zegen en vrucht. En u/jullie ontmoeten elkaar, waardoor er ook ruimte is voor aandacht voor de ander; een echte ontmoeting dus.

Kringleiders
De vaste structuur en de aangeboden informatie ontlast de kringleider in de voorbereiding. De kringleider is vooral gespreksleider. Op een speciale avond worden kringleiders toegerust. Het materiaal komt het beste tot zijn recht, wanneer de gespreksgroepen niet te groot zijn. 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Albert van der Spek: albert_spek@hotmail.com

Waarom Alpha?Alpha-homepage-logo-500x333

Als je ….

  • denkt: ‘er moet meer zijn’…
  • dat nooit denkt, maar wel van een goed gesprek houdt…
  • het leuk vindt nieuwe mensen te ontmoeten, die verschillende opvattingen hebben over God, geloof en spiritualiteit…
  • Christen bent, maar de basis weer wilt opfrissen…
  • vrijblijvend wil weten wat het christelijk geloof inhoudt…

… dan is de Alpha-cursus iets voor jou!

In 10 avonden en een weekend ontdek je op een ontspannen manier wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezellig.

De bijeenkomsten starten om 19 uur met een maaltijd, gevolgd door een inleiding en nabespreking in kleine groepen. Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
Wie is Jezus?, Waarom stierf Jezus, Bidden: waarom en hoe?, De bijbel lezen, en Hoe kun je geloven?

Heb je belangstelling voor de Alphacursus, kijk dan op alpha-cursus.nl.

Gemeente-Groei-Groepen

GGG

In een GGG gaan we op zoek naar wat de Bijbel ons in deze tijd wil zeggen. Samen kom je verder in de zoektocht naar wie God voor ons wil zijn.

Een GGG telt ongeveer tien personen. We komen eens in de maand bij elkaar, bij een van de leden thuis.Er bestaan op dit moment 5 avondgroepen en twee middaggroepen. De Bijbelstudies worden door de leiders van de groeigroepen gezamenlijk voorbereid met ds. Jelke de Jong.

Dit jaar behandelen we het boekje “Vreemde vogels”. Bijbelstudies over I Petrus geschreven door Stefan Paas en Gert-Jan Roest.
Je bent van harte welkom.

Contactpersoon: Netty van der Spek, mail Netty

Jongeren Groei Groep

De jongeren die in 2016 de cursus ‘Ik geloof en belijd’ hebben gevolgd, vormen nu de groep Jongeren Groei Groep. Zij komen eens in de 4-6 weken bij elkaar. Soms gecombineerd met een maaltijd. Dit seizoen bespreken we het ‘Onze Vader’.

Voor informatie kun je terecht bij ds. Jelke de Jong.

adminGroepen en kringen