Missionair

Maandelijks gebedsmoment

Op de eerste en derde maandagavond van de maand is er gelegenheid om samen te bidden. samen biddenHet is fijn om met elkaar de Heer te loven, te prijzen en te danken. Ook mogen we de Heer aanroepen voor de nood ver weg en dichtbij, voor mensen om ons heen. Wie dat wil, kan een gebed uitspreken. Je bent ook welkom als je in stilte wilt meebidden.

En,
zijn er gebedspunten waarvan je vindt dat daar gebed voor nodig is?
 Dan is hiervoor de mogelijkheid om een briefje in de gebedsbus te doen.
Deze staat op zondag in de hal van De Acker. De aangeboden gebeden worden uitgesproken bij de eerstvolgende bijeenkomst.

Graag nodigen we je uit mee te doen aan het maandelijks gebedsmoment.

Deze wordt in De Acker gehouden van 19.15 uur tot 19.45 uur.

Contactpersoon: Netty van der Spek: nettyvdspek@gmail.com


Tijdens de jaarlijkse internationale en oecumenische week van gebed voor de eenheid in de maand januari zijn er door de weeks ook enkele gebedsmomenten.


We doen ook mee met de jaarlijkse Nacht van Gebed, een initiatief van Open Doors.


En
– Jaarlijks organiseert Activiteiten Groep Noord (AGN) een of meer missionaire maaltijden, zie hiervoor de agenda.

Missionaire commissie
– De missionaire inspanningen binnen de gemeente wordt opgezet vanuit de missionaire commissie, onder leiding van Albert van der Spek email: albert_spek@hotmail.com.
Doelstelling van de inspanningen is om de gemeente te stimuleren gestalte te geven aan haar missionaire roeping.
– Onze missionaire roeping ver weg geven we, samen met de andere wijkgemeenten, gestalte middels de ZWO commissie.
ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

albertMissionair