Doe mee aan de Week van Gebed 2019

op zaterdag, 05 januari 2019

Recht voor ogen
Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid.

In de Week van Gebed voor de Eenheid in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid.
Vanaf maandag- t/m donderdagavond krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

De Week van Gebed wordt afgesloten met de gezamenlijke Oecumenische dienst op 27 januari in de Dorpskerk om 10.00 uur.

Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl

Wanneer?               
Op maandag 21 januari t/m donderdagavond 24 januari van 19.15 – 19.45uur.

Waar?                        
De Acker, Park Berkenoord 2

Info?                         
Aagje de Jong  adejongvanderveen@gmail.com
Netty van der Spek telnr. 3695228

 

albertDoe mee aan de Week van Gebed 2019