In memoriam Elizabeth Hendrika Picauly

op zaterdag, 12 januari 2019

Vrijdag 28 december 2018 is overleden Elizabeth Hendrika Picauly.Retty is 98 jaar geworden. In het fotoboek van 2015 stelt ze zich als volgt aan de gemeente voor: ‘Ik ben in 1920 op Java (NO-Indië) in Batavia geboren. In 1933 kreeg ik kinderverlamming (polio). Het gezin ging in 1937 naar Nederland en vestigde zich in Utrecht. Ik bezocht daar de Christelijke HBS (B), daarna de universiteit (medische faculteit). Ik wilde graag zendingsarts worden. Dr. Albert Schweitzer was mijn grote voorbeeld. Door de oorlog is de studie afgebroken. Toen begon mijn administratieve carrière die in 1983 bij het ministerie van Defensie eindigde. In 1969 verhuisde ik van Enschede naar Pijnacker, waar ik nu (2015) al bijna 46 jaar woon. Ik ga in De Acker ter kerke waar ik me thuis voel. De kerk is mijn thuis. Het leven is door God gegeven, en ik geniet’.

Retty was een begaafde vrouw met een geweldige wilskracht en doorzettings-vermogen. Lichamelijk beperkt en kwetsbaar, maar geestelijk zeer sterk. Een mensenmens. Zij was een betrokken en actief gemeentelid. Ze heeft jarenlang deel uitgemaakt van AGN (Activiteiten Groep Noord). Tot en met november vorig jaar had ze haar eigen stand op de jaarlijkse bazar van AGN. Ze had zich ook opgegeven voor een Focuskring. Het was een zelfstanding vrouw. Tot een halfjaar voor haar sterven woonde ze zelfstanding aan de Troelstralaan.  Mw. Picauly was een gelovige vrouw. Ze leefde in het besef dat het leven door God gegeven is. Ze genoot in dankbare verwondering van het geschenk van het leven. Ze ervoer in haar leven de goedheid van de Heer. En benoemde dat ook: ‘God is goed’. Haar levensmotto was Lied 7: 1 uit de bundel van Johannes de Heer. ‘Als g’in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet’. Haar lievelinglied was ‘Abba Vader’. Het vertrouwen op God maakte haar hart levendig en vurig en gaf haar levenskracht, levensmoed en levenslust. Ondanks alles kon ze in verwondering blijven zeggen ‘God is goed’. En: ‘Met elke morgen keert zijn goedheid weer’.

Door ziekte werd vanaf dinsdag 25 december haar levenskracht gebroken. In de nacht van donderdag 27 december op vrijdag 28 december is ze rustig ingeslapen. God heeft zijn kind thuis gehaald. Retty heeft de strijd gestreden, het leven hier op aarde geleefd en ondanks alles en in alles het vertrouwen op God behouden.  Donderdag 3 januari 2019 was er in De Acker een afscheidsdienst. Ze is in besloten kring gecremeerd. Moge God haar kinderen, klein en achterkleinkinderen sterken en troosten.

Ds. Jelke de Jong.  

albertIn memoriam Elizabeth Hendrika Picauly