Wijkberichten tot en met 27 januari 2019

op zaterdag, 12 januari 2019

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 20 januari
Deze zondag begint de Week van Gebed voor de eenheid. In het liturgieboekje dat voor deze gebedsweek is uitgegeven, staan voor vandaag twee schriftlezingen: Amos 5, 22-25 en Lucas 11, 37-44. Om de eenheid ook zichtbaar te maken, zijn er in de dienst lectores van elders. Namelijk Tineke Kruidenberg vanuit de parochie en Johan Hoek vanuit de Ontmoetingskerk. Elders in deze rubriek leest u meer over de gebedsmomenten deze week in De Acker. Weet u hartelijk welkom.

Crèche en nevendienst.
Tijdens onze zondagse erediensten is er crèche voor de jongste kinderen. Tijdens de preek gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd in twee groepen uiteen voor hun eigen bijeenkomst. Zij komen tijdens de collecte weer terug in de kerk. De leiding en de kinderen van de crèche komen vóór de slotzang in de kerk. 

Zondag 27 januari
De Week van Gebed voor de eenheid wordt afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst in de Dorpskerk. Deze dienst begint om 10.00 uur. Pastor Halin en ds. Treuren zijn de voorgangers. Medewerking wordt verleend door o.a. een gelegenheidskoor. Er is crèche, kinderdienst en tienerkerk. Vriendelijke verzoek om zoveel mogelijk lopend, of fietsend naar de Dorpskerk te komen. De auto kunt u parkeren op de parkeerplaats bij Het Baken. Deze zondag is er geen dienst in De Acker.

JEUGDWERK
Young and holy
Zondag 20 januari ontmoeten deze jong-volwassenen elkaar na de morgendienst.

MISSIONAIR EN VORMING & TOERUSTING

 Verhalen delen
Na de afscheidsdienst van mw. Picauly ontving ik van één van haar dochters een mail met o.a. de volgende inhoud. Graag wil ik u en jou er deelgenoot van maken. ‘Hartelijk dank voor je mooie samenvatting van onze moeder, oma en overgrootmoeder. Je warme en hartelijke woorden waren als een cadeautje. Hartelijk dank daarvoor. Het is duidelijk wat een warme gemeente De Acker is. Logisch dat mijn moeder zich daar thuis voelde, net als een warme deken. Heel fijn voor haar’. 

Jezus nodigt ons uit!
Op 8 januari was het zover. Voor de eerste keer kwamen de leiders van o.a. de Gemeente Groei Groepen bij elkaar om onder leiding van ds. De Jong met het Focusmateriaal aan de slag te gaan. Een toerustingsavond waarin we ons voorbereidt hebben op het eerste gesprek. Zo keken we kort terug op de missionaire weg die wij als Acker gemeente gegaan zijn en welke ons tot onze keuze voor de samenwerking met de IZB bracht. Het aangeschafte materiaal is breed toepasbaar. Het kan gebruikt worden op individuele basis, maar ook binnen kleine en grotere groepen. Het werkboek dat wordt uitgereikt is erg compleet. Heb je dit boek in je bezit dan kun je aan de slag. Gebed, Bijbelstudie, verhalen vertellen, in beweging komen, alles wordt aangereikt. Voor de groepsleiders is er daarnaast nog ondersteunend materiaal via het internet beschikbaar. In de loop van het jaar komt er ook materiaal beschikbaar voor de jeugd, werkenden en gezinnen. Al dit materiaal willen we dan ook graag met elkaar delen in de kring van het gezin dat de gemeente van Christus is. U, maar ook uw familie, vrienden en bekenden zijn dan ook van harte uitgenodigd om aan onze het Focustraject deel te nemen. Wij zien uit naar veel mooie en gezegende ontmoetingen.

Jezus ontmoeten
Ook in de tweede helft van de maand zijn er verschillende ontmoetingsplekken waar Johannes 1, 35-42 centraal staat. Onder andere woensdagavond 23 januari. Dan kun je om 20.00 uur aanschuiven bij de Jongeren Groei Groep in De Graanschuur. Jong mag ook als jong van geest gelezen worden. Aanschuiven bij één van de Gemeente Groei Groepen is natuurlijk ook prima.

 In beweging
Het is interessant dat Jezus in Johannes 1, 35-43 als eerste een vraag stelt en begint met zelf naar Andreas en Johannes te luisteren. Is er iemand in jouw omgeving met wie het contact oppervlakkig is, maar die je graag beter wilt leren kennen? Je kunt God in gebed vragen iemand op je pad te brengen. Probeer deze week één of meerdere keren, wanneer je iemand ontmoet en in gesprek gaat met iemand, eerst de tijd te nemen om bewust te luisteren naar de ander. Vraag God je daarbij te helpen. Dit gesprek hoeft niet over het geloof te gaan. Het gaat er vooral om dat we de ander beter leren kennen en begrijpen wat er in diens leven speelt. Het gaat meer om goede open vragen stellen, dan om iets te vertellen of te delen.

Doe mee aan de Week van Gebed 2019
Recht voor ogen

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid van 20 t/m 27 januari 2019 het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Dit onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid.
In de Week van Gebed voor de eenheid bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid.
Vanaf maandag- t/m donderdagavond krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt, in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.
Wanneer? Op maandag 21januari t/m donderdagavond 24 januari van 19.15 – 19.45uur.
Waar? De Acker, Park Berkenoord 2
Info? Aagje de Jong: adejongvanderveen@gmail.com of Netty van der Spek tel. nr. 3695228

Meer over de Week van Gebed vind je op www.weekvangebed.nl.           

Zangavond
Maandag 21 januari zingen we bekende en onbekende liederen bij het orgel. Dit onder leiding van Marcel Weijgertse. We beginnen om 20.00 uur. Plaats: De Acker.

Zaaigroep
Ouders van jonge kinderen ontmoeten elkaar donderdag 31 januari om 20.00 uur in De Graanschuur. Deze avond is het thema ‘Vertrouwen’.

Giften.
Voor De Acker: via Annie Dijkshoorn 1x € 5,00, via Janny Verweij 1x € 10,00 en via mij 1x € 50,00.
Allen heel hartelijk dank.

Schrijvend in een schuilkerk
Eerder schreef ik over het Armeense gezin dat zich schuil houdt in buurt- en kerkhuis Bethel te Den Haag. Hayarpi Tamrazyan (21), de oudste dochter van dit gezin, schrijft ook gedichten. Je kunt ze vinden op www.gedichtenvanhayarpi.wordpress.com.

Ds. Jelke de Jong.

albertWijkberichten tot en met 27 januari 2019