Dorpskerk

 

Waar wij voor staan

Als wijkgemeente Dorpskerk willen we op een positieve manier in de wereld staan. We willen klaar staan voor mensen die ons nodig hebben, zowel in materieel als in geestelijk opzicht.

We zijn als gemeente ook geroepen om getuigen van Christus te zijn, om mensen te laten weten dat het leven met Christus fijn en interessant is.
In de taal van de bijbel is het woordje ‘getuigen’ verwant met ‘sieraad’. Wanneer je iemand een mooi sieraad geeft, bijvoorbeeld een ring, getuigt dit sieraad van jouw liefde. Wij mogen weten dat we een sieraad zijn van Christus. Hij heeft ons duur gekocht, namelijk tegen de prijs van zijn bloed. Van dat besef doordrongen, ga je stralen. Ons doel als gemeente is zijn liefde jegens ons te laten flonkeren. Zijn Geest in ons te laten werken. In de hoop Christus en onze naaste op die manier van nut te kunnen zijn.

Als gemeente moeten we toegerust worden voor het goede werk. Liefde voor elkaar moet opgebouwd, gevoed en gekoesterd worden. We hopen dit binnen de wijkgemeente Dorpskerk gestalte te kunnen geven.

 

Informatie en contact

Wil je meer weten over onze wijkgemeente? Bekijk dan de hele website. Zoek je contact? Stuur een berichtje naar scriba@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl, of neem contact op met onze wijkpredikant ds. M. Treuren, tel 015-369 7721, email: dominee@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl.

Agenda

4 april 2018

Aanvankelijk waren er vier bijeenkomsten over het gelijknamige boek gepland direct aan het begin van dit nieuwe jaar. Bij nader inzien starten we na de Pasen. Het worden vier woensdagavonden: nl. 4 april, 16 mei, 6 juni en 4 juli. Over wat we precies l

Personen Dorpskerk


DsArienTreuren_345x229
zondag, 28 januari 2018

‘Zich niet te verontreinigen’, dat drijft Daniël. Is het eten en drinken aan het hof in Babel dan niet goed? Het was uitstekend! Er werd op toegezien dat Daniël en zijn vrienden het beste van het beste kregen. Fruit, groente, alles van het seizoen. Dag

Lees verder
Arien Treuren_3
donderdag, 30 november 2017

Wij leven in een rare tijd, vindt u ook niet?! Inwendig steiger ik vaak, als me dat wordt verteld. Hoezo rare tijd! Het is een geweldige tijd. De ingenieuze operaties die ze in het ziekenhuis uit kunnen uitvoeren. Of iets alledaags als: antibiotica. In

Lees verder
adminHome