Dorpskerk

 

Waar wij voor staan

Als wijkgemeente Dorpskerk willen we op een positieve manier in de wereld staan. We willen klaar staan voor mensen die ons nodig hebben, zowel in materieel als in geestelijk opzicht.

We zijn als gemeente ook geroepen om getuigen van Christus te zijn, om mensen te laten weten dat het leven met Christus fijn en interessant is.
In de taal van de bijbel is het woordje ‘getuigen’ verwant met ‘sieraad’. Wanneer je iemand een mooi sieraad geeft, bijvoorbeeld een ring, getuigt dit sieraad van jouw liefde. Wij mogen weten dat we een sieraad zijn van Christus. Hij heeft ons duur gekocht, namelijk tegen de prijs van zijn bloed. Van dat besef doordrongen, ga je stralen. Ons doel als gemeente is zijn liefde jegens ons te laten flonkeren. Zijn Geest in ons te laten werken. In de hoop Christus en onze naaste op die manier van nut te kunnen zijn.

Als gemeente moeten we toegerust worden voor het goede werk. Liefde voor elkaar moet opgebouwd, gevoed en gekoesterd worden. We hopen dit binnen de wijkgemeente Dorpskerk gestalte te kunnen geven.

 

Informatie en contact

Wil je meer weten over onze wijkgemeente? Bekijk dan de hele website. Zoek je contact? Stuur een berichtje naar scriba@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl, of neem contact op met onze wijkpredikant ds. M. Treuren, tel 015-369 7721, email: dominee@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl.

Agenda

26 september 2018

Het verhaal “Een Etrog van Eden” wordt gelezen en besproken. Gasten zijn van harte welkom.

27 september 2018

De werkgroep staat in de startblokken om er met de deelnemers een geslaagde avond van te maken. We moeten wel afwachten of er na deze lange droge zomer nog een mooie avond over is. In navolging van voorgaande jaren trachten we weer producten uit Israël

28 september 2018

Vrijdagavond 28 september heeft de leiding van de Jeugdsoos rond tent en loofhut een geweldige avond voorbereid met verrassende activiteiten. Er is echter op dit moment nog niet bekend wat wel en niet door kan gaan vanwege een dienst in de kerk.

Personen Dorpskerk


vrijdag, 31 augustus 2018

Dit is wat Paulus in Lystra overkomt. De inwoners worden tegen hem opgezet, nota bene nadat hij een verlamde die niet kon staan en lopen op zijn voeten heeft gesteld. En dan staat er:  ‘Ze stenigden Paulus, sleepten hem de stad uit, menende dat hij doo

Lees verder
zondag, 01 april 2018

Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms, na bittere tranen, onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. Waar onderdijks een stukje moestuin lag met boerse rijtjes primula’s verfraaid, zag ik, z

Lees verder
zondag, 28 januari 2018

‘Zich niet te verontreinigen’, dat drijft Daniël. Is het eten en drinken aan het hof in Babel dan niet goed? Het was uitstekend! Er werd op toegezien dat Daniël en zijn vrienden het beste van het beste kregen. Fruit, groente, alles van het seizoen. Dag

Lees verder
adminHome