20/30’ers kring

Wie zijn wij?

Voel je welkom bij deze kring. We zijn een kring van ongeveer twintige jonge mensen. Samen bespreken we wat ons bezighoudt, zowel persoonlijk als in geloof. De 20/30-ers kring is daarmee een warme betrokken kring.
We staan open voor nieuwe kringleden. De kringavonden beginnen om 19:45 uur met koffie en thee. We sluiten de avonden uiterlijk om 22:00u.

Wat bespreken we in het jaar 2017/2018?

We hebben dit jaar 9 studieavonden waarin we aan de slag gaan met het boekje Voorbeeldig geloven van René de Reuver. In dit boekje staan 9 bijbelse personen centraal die ons iets kunnen leren over hoe wij ons geloof vorm kunnen geven.

Naast de gewone studieavonden hebben we ter afwisseling ook + avonden waarop we bijvoorbeeld samen gaan eten; praktisch aan de slag gaan met ons geloof of een film kijken met een onderwerp dat raakt aan een christelijk thema.
Deze avonden worden ingevuld op initiatief van de kringleden.

De data

Datum Wat Thema Bijbeltekst
10-sep Introductieavond
1-okt Studie 1 Abel Genesis 4, Hebr. 11:4
22-okt Studie 2 Henoch Genesis 5:18-25, Hebr 11:5-6
12-nov + avond n.t.b.
26-nov Studie 3 Noach Genesis 6:5-22, Hebr 11:7
17-dec Studie 4 Abraham Hebreeën11:8-19
7-jan + avond n.t.b.
28-jan
18-feb Studie 5 Isaäk Genesis 27:1-45, Hebr 11:20
11-mrt Studie 6 Jakob Genesis 47: 28-48:22, Hebr 11:21
8-apr Studie 7 Jozef Genesis 50:15-26, Hebr 11:22
29-apr Studie 8 Mozes Hebreeën 11:23-29
27-mei + avond n.t.b.
17-jun Studie 9 Rachel Jozua 2 en 5:13-6:25, Hebr 11:30-31
8-jul Slotavond BBQ
edward20/30’ers kring