Eeuwigheidszondag

op 25-11-2018

Zondag 25 november is het eeuwigheidszondag. Op deze zondag staan we stil bij de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen de namen van de overledenen uit de gemeente. Daarna kan iedereen die dat wil zelf een kaarsje opsteken voor diegene die je mist.

We lezen 1 Tessaloniscenzen 4:13-18. In dit gedeelte schrijft Paulus over degenen die overleden zijn. Hoe zijn zij met ons verbonden? En waar kunnen wij troost uit putten?

 

Liturgie zondag eeuwigheidszondag 2018

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH617a Tienduizend redenen

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied HH423 Hij is erbij

Kindermoment

Kinderlied HH430 Je hoeft niet bang te zijn

 

Gebed

Lied PS96:1,5 (DNP)

Lezing 1 Tessalonicenzen 4:13-18 (eigen vertaling)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH460 Ik zal er zijn

Kinderen en tieners terug uit kinderkerk/tienerkerk

 

DIENST VAN DE GEDACHTENIS

Inleiding        

Lied LD:247:1 Blijf mij nabij

Noemen van namen 1

Lied LD:247:2

Noemen van namen 2

Lied LD:247:3

Noemen van namen 3

Lied LD:247:4

Noemen van namen 4

Lied LD:247:5

Persoonlijke gedachtenis – onder zingen van LD598 NL Als alles duister is, afgewisseld met muzikaal (niet gebeamerd): Ik zal er zijn, Blijf mij nabij, Ik ben veilig in Jezus armen…

 

Gebed

Collecte 

Lied LD913 Wat de toekomst brengen moge

Zegen

Psalm 96

 1. Zing voor de HEERals nooit tevoren.
  Zing, heel de aarde, laat het horen:
  groot is zijn trouw en majesteit.
  Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt.
  Wie bij Hem hoort, gaat niet verloren.
 1. Laat heel de schepping voor Hem juichen.
  Laat zee en land van Hem getuigen,
  want Hij, de rechter, komt eraan.
  De volken zullen voor Hem staan
  en voor zijn laatste oordeel buigen.
RobertEeuwigheidszondag