De preek van Hemelvaart 2018

op donderdag, 10 mei 2018

Leerlingen van Jezus, gasten in ons midden,

Wat vieren we nou precies met Hemelvaartsdag? Van de vier grote christelijke feesten, Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart is Hemelvaart toch het meest ingewikkeld. Jezus verlaat ons. Maar waarom is dat een reden voor een feest? Natuurlijk, met Pinksteren komt de geest, dus doordat Jezus ons verlaat, kan God juist heel dichtbij ons komen. In ons komen wonen. Hemelvaart maakt Pinksteren mogelijk. Maar Hemelvaart is ook een feest op zichzelf. Het niet een noodzakelijk kwaad.

In het verhaal van Jezus’ Hemelvaart zie je dat de leerlingen het ook niet helemaal snappen. Ze blijven met open mond naar de hemel staren. De engelen moeten hen uit de verdoving wakker maken:

11 ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? ?Jezus, die uit jullie midden in de hemel is ?opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

En ook even voor Jezus’ Hemelvaart zitten de leerlingen nog met grote vragen:

6Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’

En Jezus geeft dan een wat ontwijkend antwoord:

7‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 

Maar als je het hele verhaal van Jezus’ Hemelvaart leest, en plaatst in het geheel van het verhaal van de Bijbel, dan moet het antwoord op deze grote vraag zijn: ja, Jezus heeft het koningschap over Israël herstelt. Sterker nog: Jezus is nu koning over de hele wereld.

En dat weten we, omdat de hemel in de Bijbel niet een plek ver weg is. Dat is hoe wij er meestal tegenaan kijken. Hemel en aarde zijn gescheiden. De hemel is de plek waar God woont, waar de overledenen zijn. De aarde is de plek waar wij zijn. En ons doel is om zo te geloven dat we ooit ook naar de hemel mogen. En in het hier en nu is God ver weg. Tussen ons en de hemel is een enorme afstand.

Maar dat is niet het verhaal van de Bijbel. De hemel en de aarde raken elkaar. God is bij ons. Hij wandelt door zijn schepping in Genesis, Hij woont onder ons in de tabernakel en de tempel. Hij woont in ons door de Heilige Geest. Wij kunnen ons verbinden met de hemel door gebed, Bijbel, een gesprek als dat van de Emmaüsgangers. In Avondmaal en doop. In de natuur.

De hemel kun je vergelijken met de controlekamer van vliegveld Rotterdam-The Hague. Die je kunt zien als je door Oude Leede fietst. Als je op het vliegveld loopt, heb je niet door wat er in de controlekamer gebeurd. Maar in grote lijnen wordt het hele vliegveld vanuit die controlekamer bestuurd. Het is niet zo dat elke stap van elke persoon daarvandaan wordt bepaalt. Maar de controlekamer zorgt ervoor dat het vliegveld functioneert en de vliegtuigen kunnen landen en opstijgen en de passagiers hun doel kunnen bereiken.

Met zijn Hemelvaart neemt Jezus zitting in de controlekamer. Hij regeert over de hele wereld. De regering is vaak niet zichtbaar. Maar wie beter weet ziet dat niets op de aarde los staat van de hemel. Wij zijn geneigd daarbij vooral te kijken naar wat ons verstand te boven gaat. Zoals een wonderbaarlijke genezing waar we afgelopen zondag over mochten horen. Maar net zozeer gaat het raken van hemel en aarde over de bloesem die elk jaar weer opnieuw de aarde vult met pracht en praal. God die de schepping onderhoud.

Met zijn Hemelvaart neemt Jezus zitting in de controlekamer. Hij is de koning over de hele wereld. Psalm 47 vertelt ons wat dat betekent, als God de koning is. Ik denk dat we er vier dingen uit kunnen leren.

Jezus is koning van de hele aarde. Dat wil zeggen. Niemand anders. Dus niet wij zijn de koning van de aarde. Niet de economie. Niet de machthebbers. Geen andere machten en krachten. En dat maakt dat wij helemaal anders moeten kijken naar de wereld. Als Jezus de koning is van deze wereld, dan kunnen wij het niet maken om afval op de grond te gooien. Dan kunnen wij het niet maken om zijn onderdanen onrechtvaardig te behandelen.

Sterker nog. Als Jezus de koning is van de wereld, dan zijn wij zijn dienaren. De edelen die hij roept om op wacht te staan. Om samen met Abrahams kinderen de wacht te houden. De koning regeert door zijn vazallen, de mensen die hem willen dienen, zijn discipelen. Het is niet alleen onze taak om geen bende te maken van deze aarde, maar om deze aarde te regeren in naam van de koning. Niet als machthebbers en niet door geweld en dwang. Maar door te dienen. Door lief te hebben. Door onszelf te verliezen en te leven in dienst van de koning.

Een derde is dat als Jezus de koning is van de hele aarde, Hij ook de koning is van alle volken. Het geloof in koning Jezus verbindt ons met christenen van alle volken en alle plaatsen. Ook met mensen uit andere volken die hier komen wonen. Eigen volk eerst is voor christenen geen optie. En onze kerk zou er echt meer naar toe moeten groeien dat ook gelovigen uit andere culturen die hier wonen in dit gebouw een plek vinden om God te ontmoeten.

En ten vierde. Als Jezus koning is, is Hij onze lof waard. Het woord wat zo’n beetje het meest voorkomt in Psalm 47 is het woord ‘zing’. Zing voor God. Jezus is koning. Hij is onze lof waard. Wij zingen Hem de eer toe omdat Hem die eer toekomt. En terwijl we dat doen, worden wij gevormd tot zijn edelen. Zijn dienaren. Zijn discipelen. Zijn volk. Het volk van de Heer die is opgevaren ten hemel. En Hem verwacht, want Hij komt terug zoals Hij is heengegaan. En dan mogen wij Hem binnenhalen als koning. En laten zien wat wij met zijn koninkrijk hebben gedaan. Amen.

RobertDe preek van Hemelvaart 2018