Open Synagoge Dienst / De Reizende Sjoel

op dinsdag, 30 oktober 2018

Op vrijdag 16 november is er een Open Synagoge Dienst in de Dorpskerk, Koningshof 3, Pijnacker. Eén keer per maand wordt er een Open Synagoge Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan.

De Open Synagoge Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in de sjoel. Veel mensen hebben belangstelling voor het Jodendom. Zij lezen boeken, kijken documentaires en joodse films, reizen naar Israël etc., maar meedoen met het joodse leven – hoe beperkt ook – kan wel, maar juist meedoen in de sjoel niet.
Vandaar de Open Synagoge Diensten, waar iedereen welkom is, ook kinderen en jongeren. Zij geven de mogelijkheid mee te doen: het zingen van gebeden en liederen in het Hebreeuws, luisteren naar een derasja (‘preek’), het ervaren van berachot (zegenspreuken) en na de dienst nasjen (snoepen, genieten) en gezelligheid.

Op vrijdag 16 november 2018 om 19:00 uur, Dorpskerk, Koningshof 3, 2641GT Pijnacker
19:00-19:30 Aanvang-Inloop met koffie, thee en lekkers
19:30-20:45 Vrijdagavonddienst van de Sjabbat
20:45-22:00 Kiddoesj: koffie, thee, wijn, brood, lekkers (zoet en zout), gezelligheid

Let op: De inloop en de kiddoesj zijn belangrijke onderdelen van de avond. De joodse vrijdagavond gaat namelijk om het gezellig samen zijn, rondom de Eeuwige en het eeuwige.
U wordt verwacht aanwezig te zijn van 19:00 tot 22:00 uur.

  • Aanmelden tot 14 november op de intekenlijst in uw kerkgebouw of via de mail
    KenS.dk@pknpijnackerdelfgauw.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer).
  • Aanmelden is beslist noodzakelijk met het oog op de organisatie.
  • De Open Synagoge Diensten zijn gratis, maar bijdragen voor tsedaka/liefdadigheid zijn meer dan welkom.
  • First Hug. Zo’n 300 baby’s (gehandicapt, verslaafd of om andere redenen verstoten) worden jaarlijks door hun moeder/ouders (uit alle denominaties en etnische groeperingen) achtergelaten in een Israëlisch ziekenhuis. Vrijwilligers knuffelen deze baby’s regelmatig, want artsen en verpleegkundigen komen daar niet aan toe. Deze ‘hug’- warme omhelzing – is goed voor de ontwikkeling van hun hersenen en immuunsysteem en hun emotionele ontwikkeling. U kunt hieraan bijdragen via de Collectieve Israël Aktie, rek. NL91INGB 0000 7777 77, t.n.v. First Hug.
  • ‘Stille hulp’. Beit Ha’Chidush is een onafhankelijke joodse gemeente met leden uit heel Nederland. De liefdadigheid wordt gebruikt om individuele mensen intensieve hulp te geven en ze echt op de been te helpen. NL64INGB 0007 3611 68, t.n.v. Beit Ha’Chidush.

De plaatselijke organisatie is een samenwerking van Beraad van Kerken en de werkgroep Kerk en Synagoge Dorpskerk.

Evert NieuwkoopOpen Synagoge Dienst / De Reizende Sjoel