Paasgroetenactie 2018

op vrijdag, 16 februari 2018

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gedetineerden in binnen- en buitenland.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema van Kerk in Actie: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

Ook wij willen dit jaar meedoen aan de Paasgroetenactie. Op zondag 4 maart kunt u na de dienst de kaarten ophalen en op zondag 11 of 18 maart weer inleveren bij een diaken. Op de dubbele kaarten kunt u volgens de bijgevoegde instructie een groet zetten en een postzegel plakken.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen wordt gedacht, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen.

 

Namens de diakenen:
Con Kranenburg

Evert NieuwkoopPaasgroetenactie 2018