foto Marlies Dekker

Schoolkerkdienst ‘Bruiloftsfeest’

op vrijdag, 11 januari 2019

Zondag 3 februari is er vanaf 10:00 uur een schoolkerkdienst met als speciale gasten de bovenbouw van basisschool de Triangel. Het thema is ‘Bruiloftsfeest’. We lezen het Bijbelverhaal van de bruiloft in Kana. Bij deze bruiloft is de wijn opeens op. Een grote schande! Hoe gaat Jezus dat oplossen? En zou het dominee Robert lukken om ook het water in wijn te laten veranderen? En zou ceremoniemeester juf Marije het hoofd koel houden?

Alle kinderen mogen hun nette bruiloftskleren aantrekken. Het wordt een hele feestelijke kerkdienst. Net als bij een trouwdienst is ook voor deze kerkdienst iedereen van harte uitgenodigd!

 

Liturgie schoolkerkdienst 3 februari  2019

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied HH707 Met open armen

Bemoediging en groet

Lied HH47 Familie (Psalm 133)

Gebed door leerlingen

Bijbelwoorden 1 Johannes 4:7-12 (BGT)

Lied Psalm 150 (DNP)

Lied HH348 Jezus is

 

Gebed

Lezing Evangelie van Johannes: 2:1-11, door leerlingen (Bijbel in Gewone Taal)

Lied Bruiloft in Kana; Jan de Visser

Preek

Lied HH722 God woont bij de mensen

 

Gebed door Robert

Lied HH547 Onze vader

Collecte leerlingen collecteren

Lied HH408 Gaat heen in vrede

Zegen door Robert

 

Lied HH707 Met open armen

Lied HH47 Familie (Psalm 133)

Lied Psalm 150 (DNP)

Lied HH348 Jezus is

Lied Bruiloft in Kana; Jan de Visser

Lied HH722 God woont bij de mensen

Lied HH547 Onze vader

Lied HH408 Gaat heen in vrede

 

RobertSchoolkerkdienst ‘Bruiloftsfeest’