40-dagen project voor vluchtelingen

op zondag, 18 maart 2018

40-dagen project 2018

Vluchtelingen zijn vaak in het nieuws. Vaak gaat het over vluchtelingen ver weg. Dit keer heel dichtbij. In onze eigen gemeenten. Tijdens de 40-dagentijd wordt er gecollecteerd in de PKN kerken voor de Stichting Vrienden van Vluchtelingenwerk Pijnacker-Nootdorp.

Wat doet de stichting?

Zij ondersteunen vluchtelingen financieel bij problemen als er geen voorzieningen zijn. In de kleinere zaken zijn dat fietsen, legeskosten, schoolreisje. Ook doen ze iets extra’s met de kerst.
Zij verstrekken leningen aan nieuwkomers als ze door de bureaucratie nog geen uitkering kunnen krijgen. Dit om de hoogst noodzakelijke dingen te kunnen kopen.
Ook dragen ze bij aan de kosten voor gezinsherenigingen, dit groeit de laatste tijd door de toename van vluchtelingen.
De aanvragen komen van het team vluchtelingenbegeleiding Pijnacker-Nootdorp. Zij kennen de mensen goed en doen dan een beroep op de stichting.

De collectes zijn nodig zodat de stichting de vluchtelingen kan blijven ondersteunen voor nu en later.

De  Syrische vluchtelingen die in Pijacker-Nootdorp verblijven, hebben inmiddels al wat ervaring opgedaan met de Nederlandse maatschappij en met de Nederlanders. Hieronder enkele uitspraken van een aantal van hen:

  • We zij hier omdat we in Syrië niet meer konden leven. Het was te gevaarlijk voor ons en onze kinderen. Een aantal familieleden is vermoord. Ik ben daar nog vaak verdrietig over.  In Syrië hadden we een goed leven. Hier kan ik alleen tweedehands kleren kopen voor mijn kinderen. Ik voel me soms net een bedelaar.
  • Nederlanders hoeven niet hun best te doen om ons te begrijpen. Wij zijn hier naartoe gekomen.
  • Het is hier zo stil, alles is dicht na 6 uur. Niemand is buiten. Het is eenzaam en saai. Kinderen kijken televisie en spelen op de computer.
  • Nederlanders weten niet dat hel alfabet 3500 jaar geleden in Syrië is uitgevonden. En ook niet dat Joden, Moslims en Christenen in dezelfde buurt samenwoonden en samen feesten vierden.
  • Mij werd gevraagd of ik wist hoe een wasmachine werkte. Ze dachten dat ik thuis alles met de hand waste.

Presentatie

Hier staan de sheets die tot en met de vijfde zondag van de 40-dagentijd te zien waren op de beamer.

De opbrengst in de vier kerken tot en met de vierde zondag van de 40-dagentijd is € 4.641

Opbrengst tm 11 maart

In de kerk heeft u waarschijnlijk de actieposter zien hangen.
Hieronder de tekst van het gedicht op de poster:

Mensen met koffers

Mensen met koffers gaan over de wereld,
Van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug,
Van voedsel naar honger, van leven naar dood.

Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
Ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
Voor beul of tiran, of een andere God.

De geur van het gras,
Dat je grootvader maaide.
Het wuivende graan,
Dat je vader eens zaaide.

Het kleine verdriet,
Dat je moeder steeds suste.
Haar haar dat zo kriebelde,
Als ze je kuste.

Dat alles was thuis,
Dat alles en meer.
Dat alles, dat alles,
Dat alles nooit weer.

Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
Voor duivel en draak, die vermomd gaat als mens.

Sjoerd Kuyper

 

evert40-dagen project voor vluchtelingen