Verdiepingscursus 2018

op woensdag, 27 december 2017

Dinsdag 6 februari start de verdiepingscursus. De cursus vindt plaats op twaalf dinsdag avonden van 20:00 tot ongeveer 21:30 uur. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zijn/haar geloof wil verdiepen en de mogelijkheid openhoudt om belijdenis te doen. De verdieping vindt plaats doordat we op de avonden de gelezen stukken uit het Evangelie van Marcus bespreken. Wat is Jezus’ boodschap, wat doet Hij en waarom? Wat houdt het in om een leerling van Jezus te zijn? Daar ga je zelf antwoorden op vinden. Aan de hand van Marcus behandelen we de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof. We maken daarbij gebruik van onderwijs, Bijbelstudie, praktische leervormen, leerervaringen en muziek. Aan het eind van de cursus kun je zelf beslissen of je belijdenis doet (in een kerkdienst in het openbaar vertellen dat je gelooft) en gedoopt wordt (als je nog niet gedoopt bent).

Meer informatie en opgeven bij dominee Robert.

Verdiepingscursus 2018

RobertVerdiepingscursus 2018