Voel je welkom in de Ontmoetingskerk

De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een (h)echte geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor iedereen. Wij noemen ons heel bewust Ontmoetingskerk. Die ontmoeting zoeken wij met God, met elkaar, en met de wereld.

Onze kerkgemeenschap wil een plaats zijn waar het geloof in God geoefend en onderhouden kan worden. Centraal hierin staat de gevarieerde wekelijkse eredienst. Bij ontmoetingen tijdens het koffiedrinken na de dienst, in Bijbelkringen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor de vorming en de toerusting, catechese en jongerenactiviteiten willen wij elkaar respectvol de ruimte geven voor de verschillende belevingen van geloven. Iedereen is welkom. Wij zijn dankbaar dat onze vele vrijwilligers dit samen met de predikant mogelijk maken. Zij zorgen ook ervoor, dat ‘omzien naar elkaar’ tot leven komt. Deze zorg voor de medemens stopt niet aan de poort van het kerkgebouw. Wij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en zichtbaar deel uitmaken van het dagelijks leven in de gemeente Pijnacker.

Agenda

2 oktober 2018

Om de week op de dinsdag zijn jullie van harte welkom om gezellig koffie/thee te komen drinken van 10-12 uur. En natuurlijk gaan we ook weer regelmatig samen eten. Dat wordt tijdig bekend gemaakt op de koffie-ochtenden wanneer we dat gaan doen. Gezelli

open koffie in de kerk
16 oktober 2018

Om de week op de dinsdag zijn jullie van harte welkom om gezellig koffie/thee te komen drinken van 10-12 uur. En natuurlijk gaan we ook weer regelmatig samen eten. Dat wordt tijdig bekend gemaakt op de koffie-ochtenden wanneer we dat gaan doen. Gezelli

30 oktober 2018

Om de week op de dinsdag zijn jullie van harte welkom om gezellig koffie/thee te komen drinken van 10-12 uur. En natuurlijk gaan we ook weer regelmatig samen eten. Dat wordt tijdig bekend gemaakt op de koffie-ochtenden wanneer we dat gaan doen. Gezelli

Wie wij zijn

Wim van der Kooij
diaken Ontmoetingskerk
Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen algemene kerkenraad
Hans van Leijenhorst
voorzitter wijkkerkenraad Ontmoetingskerk
ds. Cor Baljeu
predikant Ontmoetingskerk
015-2155608
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
scriba Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018

Blog Ontmoetingskerk

Cor Baljeu Ontmoetingskerk
woensdag, 19 september 2018

‘De Christusfiguur is noodzakelijk, Christus is niet-noodzakelijk’, is een van mijn laatste overdenkingen. Het leverde gesprekken op, waarin verontwaardiging doorklonk, terwijl op de keper beschouwd dit een orthodox – van waaruit de reacties kwamen – s

Lees verder
zaterdag, 23 juni 2018

Het moet anders, het kan anders Het is om moedeloos van te worden: het zoeken en vinden van ambtsdragers. Voordat je het weet ben je cynisch. ‘Vacant’ is het meest voorkomende woord zodra het Excel bestand met namen van ambtsdragers op het scherm van m

Lees verder
Cor Baljeu
maandag, 14 mei 2018

Onderstaande is gepubliceerd in het blad “Woord & Weg” mei 2018 Cor Baljeu zoekt het geloofsgesprek buiten de kerk. Sinds 6,5 jaar is hij predikant in de Protestantse Gemeente in Pijnacker, na jarenlang verpleegkundige en docent godsdienst te zijn

Lees verder
adminHome