Voel je welkom in de Ontmoetingskerk

Wie zijn wij

 

De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een (h)echte geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor iedereen. Wij noemen ons heel bewust Ontmoetingskerk. Die ontmoeting zoeken wij met God, met elkaar, en met de wereld.

 

Waarvoor wij staan… en waarvoor wij gaan

 

Onze kerkgemeenschap wil een plaats zijn waar het geloof in God geoefend en onderhouden kan worden. Centraal hierin staat de gevarieerde wekelijkse eredienst. Bij ontmoetingen tijdens het koffiedrinken na de dienst, in Bijbelkringen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor de vorming en de toerusting, catechese en jongerenactiviteiten willen wij elkaar respectvol de ruimte geven voor de verschillende belevingen van geloven. Iedereen is welkom. Wij zijn dankbaar dat onze vele vrijwilligers dit samen met de predikant mogelijk maken. Zij zorgen ook ervoor, dat ‘omzien naar elkaar’ tot leven komt. Deze zorg voor de medemens stopt niet aan de poort van het kerkgebouw. Wij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en zichtbaar deel uitmaken van het dagelijks leven in de gemeente Pijnacker.

Agenda

Open koffie in de kerk
29 mei 2018

Om de week op de dinsdag zijn jullie van harte welkom om gezellig koffie/thee te komen drinken van 10-12 uur. En natuurlijk gaan we ook weer regelmatig samen eten. Dat wordt tijdig bekend gemaakt op de koffie-ochtenden wanneer we dat gaan doen. Gezelli

verhalen in de kerk 2
31 mei 2018

Gesprekken tussen ouderen die levende verhalen hebben uit de Tweede Wereldoorlog en leerlingen uit de groepen 8 van Octantschool Ackerweide.

Wie wij zijn

blanco
Olaf Elferink
kerkrentmeester ontmoetingskerk

Mary Klijnsma
Mary Klijnsma
notuliste wijkkerkenraad Ontmoetingskerk
Hans van Leijenhorst
Hans van Leijenhorst
voorzitter wijkkerkenraad Ontmoetingskerk
Cor Baljeu smoelenboek
ds. Cor Baljeu
predikant Ontmoetingskerk
015-2155608
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
scriba Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018
blanco
Agnes van Leeuwen
koster Ontmoetingskerk
015-3693826

Blog Ontmoetingskerk

test cor
maandag, 14 mei 2018

Onderstaande is gepubliceerd in het blad “Woord & Weg” mei 2018 Cor Baljeu zoekt het geloofsgesprek buiten de kerk. Sinds 6,5 jaar is hij predikant in de Protestantse Gemeente in Pijnacker, na jarenlang verpleegkundige en docent godsdienst te zijn

Lees verder
admin-ajax
donderdag, 03 mei 2018

In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen in de Ontmoetingskerk acht gemeenteleden vijfmaal bij elkaar rondom het boek ‘Mijn heldere afgrond’ (2016), geschreven door de Amerikaanse poëet Christian Wiman, verfijnd vertaald door Willem-Jan Otten. Een ev

Lees verder
adminHome