Voel je welkom in de Ontmoetingskerk

De Wijkgemeente Ontmoetingskerk wil een (h)echte geloofsgemeenschap zijn, met ruimte voor iedereen. Wij noemen ons heel bewust Ontmoetingskerk. Die ontmoeting zoeken wij met God, met elkaar, en met de wereld.

Onze kerkgemeenschap wil een plaats zijn waar het geloof in God geoefend en onderhouden kan worden. Centraal hierin staat de gevarieerde wekelijkse eredienst. Bij ontmoetingen tijdens het koffiedrinken na de dienst, in Bijbelkringen, gespreksgroepen, bijeenkomsten voor de vorming en de toerusting, catechese en jongerenactiviteiten willen wij elkaar respectvol de ruimte geven voor de verschillende belevingen van geloven. Iedereen is welkom. Wij zijn dankbaar dat onze vele vrijwilligers dit samen met de predikant mogelijk maken. Zij zorgen ook ervoor, dat ‘omzien naar elkaar’ tot leven komt. Deze zorg voor de medemens stopt niet aan de poort van het kerkgebouw. Wij willen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en zichtbaar deel uitmaken van het dagelijks leven in de gemeente Pijnacker.

Agenda

Open koffie in de kerk
13 november 2018

Om de week op de dinsdag zijn jullie van harte welkom om gezellig koffie/thee te komen drinken van 10-12 uur. En natuurlijk gaan we ook weer regelmatig samen eten. Dat wordt tijdig bekend gemaakt op de koffie-ochtenden wanneer we dat gaan doen. Gezelli

16 november 2018

Op vrijdag 16 november is er een viering met Heilig Avondmaal, voorganger ds. M. Treuren. Tevens worden in deze dienst de namen genoemd van de overleden gemeenteleden uit Keijzershof. Aanvang van de viering is 10.30 uur. Een kopje koffie of thee staat

16 november 2018

Op vrijdag 16 november is er een Open Synagoge Dienst in de Dorpskerk, Koningshof 3, Pijnacker. Eén keer per maand wordt er een Open Synagoge Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander

Wie wij zijn

Wim van der Kooij
diaken Ontmoetingskerk
Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen algemene kerkenraad
vacature
Predikant
predikant Ontmoetingskerk
Hans van Leijenhorst
voorzitter wijkkerkenraad Ontmoetingskerk
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
scriba Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018

Blog Ontmoetingskerk

vrijdag, 02 november 2018

De Groote Oorlog, voor ons beter bekend als de 1e Wereldoorlog, want helaas was dit niet de laatste oorlog, in 1939 begon de volgende grote oorlog. Nederland was gelukkig niet betrokken in deze oorlog, vandaar dat hij in onze ogen soms niet zo belangri

Lees verder
Cor Baljeu Ontmoetingskerk
woensdag, 19 september 2018

‘De Christusfiguur is noodzakelijk, Christus is niet-noodzakelijk’, is een van mijn laatste overdenkingen. Het leverde gesprekken op, waarin verontwaardiging doorklonk, terwijl op de keper beschouwd dit een orthodox – van waaruit de reacties kwamen – s

Lees verder
zaterdag, 23 juni 2018

Het moet anders, het kan anders Het is om moedeloos van te worden: het zoeken en vinden van ambtsdragers. Voordat je het weet ben je cynisch. ‘Vacant’ is het meest voorkomende woord zodra het Excel bestand met namen van ambtsdragers op het scherm van m

Lees verder
adminHome