Groepen en kringen

Groepen en kringen

Binnen onze kerk is een groot aantal mensen actief met en rond het geloof in groepen en kringen. Neem bij interesse gerust contact met een contactpersoon.

Gebedsgroep

Iedere vrijdagochtend komt van 09.00 tot 10.00 uur de gebedsgroep bijeen om voorbeden te doen voor allerlei mensen (bijv. zieken) of groepen. Wie mee wil doen of vragen heeft, kan telefonisch contact opnemen met Sjanie Laber, 015-3693974 of met haar mailen.

Gespreksgroep boekbesprekingen en levensvragen

Eens in de 6 weken komt – wisselend bij de deelnemers – een groep 60-plussers bijeen voor boekbesprekingen en om levensvragen te bespreken. Contactpersonen zijn Willem Zuidhof  015-3694098 of Herman de Bruin 015-3695712  Neem bij vragen of interesse gerust contact met hen op.

Ont-moetingskring

Deze groep zoekers en denkers binnen en buiten de kerk heeft 1 x per 6 weken op de zondagochtend een ont-moetingsbijeenkomst. Met meditatieve stilte en gesprekken rond teksten, muziek, gedichten en afbeeldingen ontmoeten zij elkaar zonder iets te moeten. Meer weten? Contactpersonen zijn Ineke Zuidhof (015-3694098) en Martijn Seinen (015-3696330).

Gespreksgroep n.a.v. het maandblad Open Deur

Iedere 3e donderdag van de maand komt bij één van de deelnemers om 10.00 uur de gespreksgroep Open Deur bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over wat in het maandblad Open Deur staat. Iedereen is welkom! Meedoen? Bel dan met An Hazenberg op 015-3693230.

Gespreksgroep Schakel

In deze gespreksgroep bespreken de deelnemers met elkaar allerlei levensvragen en wordt de Bijbel bestudeerd. De groep komt bij elkaar op de zondagavond van 20.00 tot 21.30 uur bij een van de leden. Als je interesse hebt, neem dan contact op met Agnes van Leeuwen (015-3698819).

Bijbelstudiegroep  voor ouders van schoolgaande kinderen

Voor ouders van schoolgaande kinderen hebben we op de zondagavond (20.00-22.00 uur) ongeveer 1x  in de drie weken een bijbelstudiegroep. Wij praten over wat ons bezighoudt en bespreken thema’s van het boek ‘Sterk en moedig als Jozua’. Download hier een proefeditie.

Contact Jitka Bulthuis, 06-39352557

Zondagavondkring

Aan de hand van een boekje met vragen voert deze groep om de 6 weken gesprekken met elkaar. De groep is ooit gestart voor nieuwe leden van de Ontmoetingskerk maar iedereen is welkom. De groep komt 1 x per 6 weken bij elkaar bij één van de deelnemers. De groep bestaat uit deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën, wat de gesprekken boeiend maakt.

Als je wilt meedoen, neem dan contact op met Karin Boer op telefoonnummer 015-3699901 of stuur haar een mail.

Vrouwengroep

Deze groep voor 60+ vrouwen bespreekt eens in de zes weken actuele artikelen en boeken die over het leven en geloven gaan. Contactpersonen zijn Hilma de Hoop en Ineke Zuidhof.

adminGroepen en kringen