Ontmoetingskerk Pijnacker

Liturgie zondag 6 januari

op zaterdag, 05 januari 2019

Voorganger in deze dienst is Ds.Harm Prins
De dienst begint om 10.00 uur
De dienst is te beluisteren via de kerkomroep

Intochtslied: Lied 527: Uit de hemel zonder grenzen

Groet
v: De Heer zij met u
a: Ook met u zij de Heer

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die altijd trouw blijft
a: en niets en niemand uit zijn hand laat vallen

Kyriëgebed
gezongen Kyrië (Taizébundel 12)

Glorialied: Lied 482: Er is uit ‘s werelds duistere wolken

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen en jongeren naar kinder-/jongerenkerk
Kinderlied

Schriftlezing (Lector): Nummeri 6:22-27

Zingen: Lied 8a vers 1, 2 en 3: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is Uw naam

Schriftlezing (Voorganger): Lucas 2:21

Zingen: Lied 72 vers 2: Zolang de zon desdaags zal rijzen

Schriftlezing (Lector): Jesaja 60:1-6

Zingen: Lied 72 vers 3 en 4: Heerse van zee tot zee zijn vrede

Schriftlezing (Voorganger): Mattheus 2:1-12

Zingen: Lied 72 vers 5 en 6: Leve de koning in ons midden

Korte overweging

Zingen: Lied 502: Wij zingen door de tranen heen

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling gaven (toegelicht door diaken)

Slotlied: Lied 513: God heeft het eerste woord

Zending en zegenbede
Gezongen amen

 

 

bettyLiturgie zondag 6 januari