Wie zijn wij

Vele handen maken licht werk. Buiten de grote groep vrijwilligers die bij allerlei activiteiten betrokken zijn, ligt de organisatie van onze wijkgemeente Ontmoetingskerk in handen van de wijkkerkenraad. In onze wijkkerkenraad zitten de predikant, de ouderlingen en de diakenen. De wijkkerkenraad vergadert maandelijks, behalve in de zomer. Het moderamen bereidt de vergaderingen van de wijkkerkenraad voor. Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en scriba van de Kerkenraad en uit een vertegenwoordiger van de Wijkraad van Kerkrentmeesters en van de Wijkraad van Diakenen. Onze koster is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van ons kerkgebouw.

De ouderlingen van de kerk zijn belast met bestuurlijke en pastorale taken. Sommige ouderlingen zijn belast met de zorg voor het beheer van de kerk. Zij vormen met elkaar de Wijkraad van Kerkrentmeesters. De taken van de diakenen zijn gericht op hulp en ondersteuning. Zij vormen met elkaar de Wijkraad van Diakenen. Het pastoraat wordt verzorgd door de pastoraal ouderlingen en werkers. Voor de jeugdkerk zijn de jeugdouderlingen actief. De vorming en toerusting ligt bij de ouderling toerusting.

Moderamen en koster

 

Wim van der Kooij
diaken Ontmoetingskerk
Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen algemene kerkenraad
Ria Vreugdenhil
jeugdouderling Ontmoetingskerk
vacature
Predikant
predikant Ontmoetingskerk
Mary Klijnsma
Mary Klijnsma
notuliste wijkkerkenraad Ontmoetingskerk
Gerdien van Drie
Gerdien van Drie
pastoraal ouderling Ontmoetingskerk
Bob van der Deijl
voorzitter moderamen en wijkkerkenraad ontmoetingskerk
Betty Bos Ontmoetingskerk
Betty Bos
scriba Ontmoetingskerk
015-3696979 06-28955018

Diakenen

 

Wim van der Kooij
diaken Ontmoetingskerk
Wilma Hagenaar
diaken Ontmoetingskerk
Paulien van der Geer
diaken Ontmoetingskerk, secretaris College van Diakenen
Heily van der Jagt
diaken Ontmoetingskerk

Pastoraat

 

Sonja Boerman
pastoraal medewerker Ontmoetingskerk
Sjaak Hoekstra
pastoraal ouderling ontmoetingskerk
Ingrid Hooijmans
pastoraal ouderling Ontmoetingskerk
Gerdien van Drie
Gerdien van Drie
pastoraal ouderling Ontmoetingskerk
Elly Rullens
Elly Rullens
pastoraal medewerker
Ab Roos
Ab Roos
pastoraal medewerker Ontmoetingskerk

Jeugdwerk

 

Ria Vreugdenhil
jeugdouderling Ontmoetingskerk

Kerkrentmeesters

 

Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen algemene kerkenraad
Sander Bakker
ouderling kerkrentmeester ontmoetingskerk
Olaf Elferink
kerkrentmeester ontmoetingskerk
Dirk Vermeijden
kerkrentmeester ontmoetingskerk

Eredienst

 

John Hoozemans
eredienst Ontmoetingskerk

Beleidsouderling

 

Peter van der Toorn
Peter van der Toorn
beleidsouderling Ontmoetingskerk en vice-voorzitter wijkkerkenraad Ontmoetingskerk
Hans van Leijenhorst
beleidsouderling
Bob van der Deijl
voorzitter moderamen en wijkkerkenraad ontmoetingskerk
Adrie van Heerden Ontmoetingskerk
Adrie van Heerden
beleidsouderling Ontmoetingskerk

Vorming en Toerusting

Ouderling Vorming en Toerusting

 

vacature
ouderling Vorming en Toerusting
beleidsouderling toerusting Ontmoetingskerk
marielouiseWie zijn wij