Vacature

De wijkgemeente Ontmoetingskerk Pijnacker zoekt een ervaren,
inspirerende predikant(e) (1.0 fte).

Wij zijn op zoek naar een ervaren predikant(e) die samen met de gemeente wil werken aan de groei en bloei van onze kerk, de wijkgemeente Ontmoetingskerk te Pijnacker. Door ons pluriforme karakter zoeken wij een verbinder die graag werkt in een dergelijke context en het een uitdaging vindt om mensen hierin mee te nemen. Kernthema’s hierbij zijn de eredienst, inspiratie en verbinding,

Op basis van ons beleidsplan en de input vanuit de gemeente zijn de volgende speerpunten vastgesteld, nader uitgewerkt in zes deelonderwerpen.

Wij verwachten van de nieuwe predikant(e) dat hij/zij:

 • de eredienst als centraal moment binnen onze geloofsgemeenschap krachtig vorm geeft en de gemeenteleden inspireert;
 • m.v. de invulling van de erediensten de jeugd (na de kinderkerk) en de middengroep (20-45 jaar ) in onze geloofsgemeenschap weet te behouden en er ook leden weer bij kan betrekken die tijdelijk niet actief betrokken zijn geweest (o.a. randkerkelijken);
 • prioriteit geeft aan het (crisis)pastoraat binnen onze wijkgemeente;
 • bijdraagt aan de maatschappelijke functie van de kerk.

Bent u iemand die:

 • leeft en werkt vanuit een persoonlijk en herkenbaar geloof;
 • mensen enthousiast maakt en in beweging krijgt;
 • vanuit dialoog de gemeente en kerkenraad inspireert;
 • goed kan organiseren;
 • verbindend is;
 • de mens en zijn levensvragen centraal stelt;
 • uitstekend kan samenwerken;
 • zorgvuldig en creatief is in de communicatie?

Dan zien wij graag uw reactie tegemoet.

Wilt u in uw reactie ook aangeven welke twee diensten van u wij kunnen beluisteren via www.kerkomroep.nl?

Uw reactie kunt u voor 14 februari 2019 sturen aan:

Erik Los, voorzitter van de Beroepingscommissie
Hannie Schaftsingel 24, 2642 CW Pijnacker
Bij voorkeur via de mail.

Klik hier voor de profielschets predikant en de profielschets burgerlijke- en kerkelijke gemeente

Voor nadere informatie kunt u per mail of telefonisch (06-19462516 na 20:00u) contact opnemen met Erik Los.

marielouiseVacature