Betty Bos Ontmoetingskerk

Wijkbericht 5 januari

op maandag, 31 december 2018

Bij de diensten
Zondag 6 januari is ds. Harm Prins onze voorganger
Zondag 13 januari gaat ds. J.C. Donner voor

Vanuit de Ontmoetingskerk
Als ik dit schrijf is het 2e kerstdag. Wat was het gisteren een mooie dienst in een prachtige, door de bloemengroep, versierde kerk. Met Richard Klijnsma als voorganger. De muziekgroep, bestaande uit leden van diverse leeftijdsgroepen die zich liet horen en daarbij een deel van de gemeentezang begeleidde. Fijn om Johan van der Burg, die woont en werkt in Parijs, achter het orgel te zien en vooral te horen, samen met Hans Matser achter de piano, in een prachtige bewerking van bekende kerstmelodieën. Een feestelijke dienst in een volle kerk.
Als dit blad bij u op de deurmat valt, is het nieuwe jaar al begonnen. We wensen elkaar weer het allerbeste voor het komend jaar, we gunnen het elkaar zo.

Voor onze kerk wordt het een spannend jaar. Een nieuwe predikant: wie zal het worden, zal er veel gaan veranderen…… we gaan het zien, we wensen de beroepingscommissie veel wijsheid toe.
Intussen is ds. Fulco Timmers officieel begonnen aan het werk als consulent; het adviseren van de kerkenraad en het begeleiden van het beroepingswerk.

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat Bob van der Deijl in de dienst van 2 december jl. is bevestigd als ambtsdrager met de functie voorzitter van de Wijkkerkenraad Ontmoetingskerk.

Een korte introductie
Bob is, met zijn vrouw Jacqueline, in 1991 in Pijnacker komen wonen en sindsdien verbonden aan de Ontmoetingskerk. Al snel werd hij evangelisatie-ouderling en dat heeft hij 5 jaar gedaan. In zijn tijd als ouderling werd hij ook voorzitter van de Stichting De Poort. Dat deed hij ruim 8 jaar. Vervolgens bleef hij als vrijwilliger aan De Poort verbonden en zette hij zich 18 jaar in voor de lokale afdeling van het CDA. En nu gaat Bob weer met veel enthousiasme aan de slag voor onze wijkkerkenraad.
In deze inwerkfase van Bob wordt in kaart gebracht welke activiteiten in onze kerk allemaal plaatsvinden en hoeveel vrijwilligers daarbij betrokken zijn. Als we die informatie compleet hebben zullen we ons als kerkenraad moeten beraden wat we in ons beleidsplan en uitvoeringsplan voor de komende jaren willen opnemen.
Ook is al gekeken hoe de verdeling van de verschillende leeftijdsgroepen is in onze kerk en op welke manier deze verschillende groepen in onze kerk het best tot hun recht kunnen komen.
Maar… ook onze kerk kampt met een tekort aan vrijwilligers. We kunnen dus niet alles. Maar als we het werk kunnen opknippen in kleinere stukjes zijn wellicht meer mensen bereid om een taak op zich te nemen. Daar wil Bob de structuur voor aanpassen. U gaat daar ongetwijfeld binnenkort meer van horen. Heeft u ideeën? Spreek hem aan of mail Bob v.d. Deijl.

Vooruitlopend
Hieronder ziet u de vraag voor leiding van de kinderkerk. Een kans om mee te werken aan de kerk van de toekomst. Als ouder van jonge kinderen is al snel duidelijk dat jouw kind opgroei in een wereld met heel andere mogelijkheden en uitdagingen dan in je eigen kinderjaren. Door mee te doen als leiding is het heel leerzaam om met andere ouders hierover na te denken en op de veranderingen in te spelen. Denk niet te snel ik kan dat niet, laat je informeren.

De Kinderkerk zoekt leiding m/v
De kinderkerk heeft een GROOT tekort aan nieuwe leiding. Er zijn al groepen samengevoegd en de rek is er uit. Mogelijk zullen komend seizoen kinderkerkdiensten uitvallen…. Tenzij u zich aangesproken voelt. We spreken vooral ouders aan van jonge kinderen. Groei mee met uw de kind(eren) in hun geloofsopvoeding en houd de kinder-en jongerenkerk springlevend. Voelt u zich aangesproken? Loop even naar de leiding of mail Aleid Boerman

80 jaar en ouder
Dhr. W. Koenen is op 1 januari 80 jaar geworden
Mevr. P.C. Slappendel – Biersteker wordt op 13 januari 82 jaar
Dhr. D.A. Dillingh wordt op 13 januari 80 jaar
Dhr. M.M. Rip wordt op 18 januari 82 jaar
Wij wensen u een fijne verjaardag.

Jubilea
Dhr. J.J.W. van Dijk en mevr. G.H. van Dijk-Roodenburg zijn 7 januari 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

Nieuwjaar
Een nieuw jaar, nieuwe kansen.
Dinsdag 8 januari om 10.00 uur staat de koffie weer klaar, een fijne manier om andere mensen te leren kennen. Er kan zo maar een onverwacht mooi gesprek ontstaan.
Aanstaande zondag 6 januari is er na de dienst zoals gewoonlijk koffie; er is gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen en daar willen we met elkaar het glas opheffen.

Ik hoop u te ontmoeten
Met vriendelijke groet
Betty Bos, scriba Ontmoetingskerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bettyWijkbericht 5 januari