Algemene Kerkenraad

Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw
Algemene Kerkenraad
t.a.v. Petra Krijgsheld, scriba
Westlaan 7
2641 DS Pijnacker
E: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl
T: 015-3640108

Moderamen (dagelijks bestuur)

voorzitter: John de Prieëlle 015-3692498
vicevoorzitter: ds. Jelke de Jong 015-3611613
scriba: Petra Krijgsheld 015-3640108
lid: Sjef Rullens
lid: Niek Notenboom

De Algemene Kerkenraad bestaat uit 17 leden. Uit elke wijkgemeente vier personen: een predikant, een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester. Daarnaast heeft in de Algemene Kerkenraad één ouderling met een bepaalde opdracht zitting. Dat is de scriba Petra Krijgsheld.

De Algemene Kerkenraad vergadert acht maal per jaar.

Samenstelling

Sjef Rullens Ontmoetingskerk
Sjef Rullens
ouderling-kerkrentmeester Ontmoetingskerk, lid moderamen algemene kerkenraad
vacature
Predikant
predikant Ontmoetingskerk
Petra Krijgsheld
ouderling De Acker, scriba Algemene Kerkenraad

Postadres: Westlaan 7, 2641 DS Pijnacker

015-3640108
Niek Notenboom
diaken Kerk Delfgauw, lid moderamen Algemene Kerkenraad
Maarten Braat
ouderling leren Kerk Delfgauw
Kees Weerheim
ouderling-kerkrentmeester Dorpskerk
Kees Kuiper
diaken Dorpskerk, penningmeester College van Diakenen
John de Prieëlle
ouderling Dorpskerk, voorzitter Algemene Kerkenraad
015-3692498
Eleen Kranenburg
ouderling De Acker, lid beraad van Kerken
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
ds. M. Treuren
predikant Dorpskerk

Koningshof 1 2641 GT Pijnacker

015-3697721
ds. Jelke de Jong
predikant De Acker, vice-voorzitter Algemene Kerkenraad

Spaerwoude 8 2641 RZ Pijnacker

015-3611613
Daan Notenboom
diaken De Acker
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester, waarnemend scriba De Acker
Adrie van Heerden Ontmoetingskerk
Adrie van Heerden
beleidsouderling Ontmoetingskerk
 (vacant)
diaken Ontmoetingskerk
 (vacant)
ouderling-kerkrentmeester Kerk Delfgauw
tonvanderstoepAlgemene Kerkenraad