Wie is wie?

PietHoogland_346x230
Piet Hoogland
kerkrentmeester Dorpskerk, penningmeester College van Kerkrentmeesters
_DCS0720
Petra Krijgsheld
ouderling De Acker, scriba Algemene Kerkenraad

Postadres: Westlaan 7, 2641 DS Pijnacker

015-3640108
JohnDePrielle_346x230
John de Prieëlle
ouderling Dorpskerk, voorzitter Algemene Kerkenraad
015-3692498
Irinda
Irinda de Groen
diaken Kerk Delfgauw
Eleen
Eleen Kranenburg
ouderling De Acker, lid beraad van Kerken
135 20150428 pres
ds. Robert Stigter
predikant Kerk Delfgauw

Delftsestraatweg 179a 2645 BA Delfgauw

06-43006247
DsArienTreuren_345x229
ds. M. Treuren
predikant Dorpskerk

Koningshof 1 2641 GT Pijnacker

015-3697721
Jelke
ds. Jelke de Jong
predikant De Acker, vice-voorzitter Algemene Kerkenraad

Spaerwoude 8 2641 RZ Pijnacker

015-3611613
Cor Baljeu smoelenboek
ds. Cor Baljeu
predikant Ontmoetingskerk
015-2155608
Daan 2
Daan Notenboom
diaken De Acker
Cock
Cock de Waard
ouderling-kerkrentmeester, waarnemend scriba De Acker
blanco
 Kees Kuiper
diaken Dorpskerk, penningmeester College van Diakenen
adminWie is wie?