14 oktober 2018: collecte voor giro 555 Sulawesi

op woensdag, 10 oktober 2018

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft meer dan 1.200 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen.

De samenwerkende hulporganisaties waaronder Kerk in Actie zijn een giro 555 actie gestart om de eerste noodhulp te verlenen zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.

Geef tijdens de collecte op 14 oktober of maak uw gift over op giro 555. Uw hulp is hard nodig!

edward14 oktober 2018: collecte voor giro 555 Sulawesi