Actie Kerkbalans 2020

op vrijdag, 13 december 2019

Hartelijk dank aan de 600 leden die hun toezegging voor de Actie Kerkbalans 2020 deden per email en/of hun bijdrage voor 2020 al overmaakten. Meer dan € 200.000 is al toegezegd. Dat is meer dan de helft van het bedrag op de begroting. Als u voor kerstmis uw toezegging voor 2020 per email aan kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl stuurt, dan hoeft in januari niemand bij u daarvoor aan de deur te komen.

Als u uw kerkelijke bijdrage 2019 nog niet betaald hebt, wilt u het dan tijdig voor het eind van het jaar overmaken?

Het bankrekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is : NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v. CvK Prot.Gem. Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans.

Karel Mak

Evert NieuwkoopActie Kerkbalans 2020