Actie Kerkbalans 2021

op woensdag, 25 november 2020

Hartelijk dank aan de 500 leden die hun toezegging voor 2021 al per email deden. Dat bespaart
kosten, papier en de moeite van vrijwilligers, die bij deze leden niet meer een AKB-brief moeten
brengen en geen antwoord hoeven op te halen. Dat is dit jaar nog belangrijker, omdat er zo minder
directe contacten zijn, wat belangrijk is in het vermijden van het gevaar op overdracht van het
coronavirus.

Ook u kunt uw toezegging voor de AKB 2021 al sturen via een email aan
kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl of een briefje aan Kerkbalans, De Acker, Park Berkenoord 2,
2641 CX Pijnacker.

Het bankrekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is: NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v.
CvK Prot.Gem. Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans.

Karel Mak.

Celine Verhoef-FeenstraActie Kerkbalans 2021