Resultaat Actie Kerkbalans 2021

op maandag, 27 december 2021

Resultaat Actie Kerkbalans 2021

Terwijl vrijwilligers druk bezig zijn met het bezorgen van de brieven voor de AKB 2022 en het ophalen van de toezeggingen, willen wij graag het resultaat van de AKB 2021 met u delen.

Deze kwam op € 403.610,- uit (plus € 6.767,- i.p.v. collecten e.d., samen € 410.377,-). Dat is hoger bedrag dan de € 393.279,- die wij over 2020 ontvingen (plus € 3.410,-  i.p.v. collecten e.d., samen € 396.699,-). Een mooie stijging, zeker als we beseffen dat door overlijden en verhuizing het aantal actief betrokken kerkleden is gedaald.
Hartelijk dank voor uw bijdragen. U stelt de Protestante Gemeente te Pijnacker en Delfgauw daarmee financieel in staat haar werk voort te zetten.

Als u de kerk wilt steunen, dan kunt u een bedrag overmaken naar rekening NL12 RABO 0373 7273 56 t.n.v. CvK Prot.Gem.Pijnacker en Delfgauw Kerkbalans.
Met vragen over de AKB kunt u terecht bij kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl of 015 310 68 50.

Karel Mak, organisator Actie Kerkbalans.


Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 gaat van start

Onze gemeente doet mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Vanaf november 2021 zullen we u als kerkleden om een toezegging voor een financiële bijdrage voor 2022 vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn. Wij zijn kerk om God’s liefde uit te stralen en zijn Evangelie te verkondigen. Een kerk is veel meer dan een gebouw van bakstenen. De kerk is een plek om op adem te komen en adem te halen, een plek van rust en stabiliteit, van liefde en hoop, van bidden, lofprijzing en bezinning. De kerk bestaat uit levende mensen, zowel jong als oud, waar wij allen deel van uitmaken.

Maar daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. Uw financiële bijdrage is heel belangrijk om te kunnen bestaan.

Daarom ontvangt u deze maand een email of in januari een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen wij onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst.

Want door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!


Update 20 november 2021
Al 380 leden hebben een toezegging voor 2022 gedaan voor een totaal bedrag van ruim 140.000 Euro (stand 18 november). Hartelijk dank daarvoor.

Ook u kunt uw toezegging voor komend jaar doen door een e-mail te sturen aan kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl of te bellen naar 015 310 68 50.

Als u dat doet, bespaart u kosten en papier en dan hoeft er niemand in januari door weer en wind naar u toe te komen om een AKB-brief te brengen.


Update 10 december 2021
Hartelijk dank aan de 900 leden die een toezegging voor de Actie Kerkbalans 2022 gedaan hebben via e-mail, telefoon of bankoverschrijving. U hebt daarmee de kerk kosten voor papier en drukken bespaart en, misschien wel belangrijker, de vrijwilligers veel werk uit handen genomen, omdat deze in januari de helft minder AKB-brieven hoeven weg te brengen.


Update 27 december 2021

Hartelijk dank aan de meer dan 1.000 leden die voor de Kerst een toezegging voor de Actie Kerkbalans 2022 gedaan hebben via e-mail, telefoon of bankoverschrijving. In totaal is al meer dan 300.000 Euro toegezegd! Bij andere leden zal in de week van 17 januari een vrijwilliger langs de deur komen met een Kerkbalans-brief met de vraag om een bijdrage voor 2022. Het zou fijn zijn, als zij bij het afgeven van de brief gelijk kunnen afspreken wanneer zij het antwoord op mogen halen. We rekenen op uw medewerking en hopen op royale bijdragen. Met vragen kunt u terecht bij kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl of 015 310 68 50.

albertResultaat Actie Kerkbalans 2021