Aktie Kerkbalans 2021, de kerkrentmeester.

op zaterdag, 16 januari 2021

Met de opbrengsten van de Aktie Kerkbalans worden ook (een deel van) de salarissen en vergoedingen van een gastvrouw, koster of predikant betaald. Maar wat doen zij zoal?

In de volgende korte filmpjes wordt in ongeveer één minuut geprobeerd hier een indruk van te geven. 

! NIEUW !   Een korte impressie van het werk van een kerkrentmeester. ! NIEUW !

Hier de link naar eerdere berichtgeving over de Actie Kerkbalans 2021: Geef voor je kerk!
‘We moeten nu de discussie aangaan hoe we kerk willen zijn en niet wachten tot het te laat is’

Evert NieuwkoopAktie Kerkbalans 2021, de kerkrentmeester.