Avonden over financiën Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw gaan NIET door

op vrijdag, 02 oktober 2020

In de laatste twee nummers van Centraal Contact zijn twee avonden aangekondigd waarop gesproken zou gaan worden over de financiën van onze gemeente.

Deze avonden op dinsdag 6 en woensdag 14 oktober 2020 gaan NIET door, en zullen op een later moment opnieuw gepland worden.

We sluiten hierbij o.a. aan bij de oproep van het kabinet het aantal sociale contacten te beperken en het advies van de landelijke PKN m.b.t. het organiseren van bijeenkomsten anders dan een kerkdienst (Te vinden op de website van de KPN).

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, kunt u contact opnemen met de scriba van de Algemene Kerkenraad, Ard de Graaf, te bereiken via e-mail.

Celine Verhoef-FeenstraAvonden over financiën Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw gaan NIET door