Begrotingen PGPD en Diaconie 2019

op dinsdag, 30 oktober 2018

Bericht van de Algemene Kerkenraad

Op 22 oktober 2018 heeft de Algemene Kerkenraad de begroting 2019 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw en de begroting 2019 van de Diaconie voorlopig vastgesteld.

Op grond van Ordinantie 11, artikel 5, vierde lid van de Kerkorde en artikel 4.3.4. van de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw, liggen de begrotingen en de bijbehorende toelichtingen gedurende een week, te weten van 4 tot en met 10 november, voor de leden van de gemeente ter inzage en wel in de vier kerkgebouwen. De voorlopig vastgestelde begrotingen zijn ook te vinden op de webpagina ‘Downloads’.

Reacties op beide begrotingen kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging (13 november) worden gestuurd aan de scriba van de Algemene Kerkenraad: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl. De AK stelt de leden van de gemeente op deze wijze in de gelegenheid hun mening kenbaar te maken alvorens de begrotingen worden vastgesteld.

De AK vraagt u bij het indienen van een mening punten kort en zakelijk aan te geven, bij voorkeur met vermelding van de betreffende bladzijde van de begroting; desgewenst kan per punt een korte zakelijke toelichting van maximaal 100 woorden worden gegeven.

Op een ingediende mening geven de colleges in overleg met de Algemene Kerkenraad één keer een reactie aan de indiener van de mening.

 

De begrotingen zijn vanaf deze webpagina te bekijken en/of te downloaden.

 

 

Evert NieuwkoopBegrotingen PGPD en Diaconie 2019