Begrotingen 2020

op zondag, 03 november 2019

Op 29 oktober 2019 heeft de Algemene Kerkenraad de begroting 2020 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw en de begroting 2020 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw voorlopig vastgesteld.
Op grond van Ordinantie 11, artikel 5, vierde lid van de Kerkorde en artikel 4.3.4. van de Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw, liggen de begrotingen en de bijbehorende toelichtingen gedurende een week, te weten van 3 tot en met 9 november, voor de leden van de gemeente ter inzage en wel in de vier kerkgebouwen. De voorlopig vastgestelde begrotingen zijn ook hier te vinden op de website bij organisatie/documenten.
Reacties op beide begrotingen kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van ter inzage legging (12 november) worden per e-mail gestuurd aan de scriba van de AK. De AK stelt de leden van de gemeente op deze wijze in de gelegenheid hun mening kenbaar te maken alvorens de begrotingen worden vastgesteld. De AK vraagt u bij het indienen van een mening punten kort en zakelijk aan te geven, bij voorkeur met vermelding van de betreffende bladzijde van de begroting; desgewenst kan per punt een korte zakelijke toelichting worden gegeven. Op een ingediende mening geeft het college van kerkrentmeesters of het college van diakenen in overleg met de AK één keer een reactie aan de indiener van de mening.

Celine Verhoef-FeenstraBegrotingen 2020