Bericht van de ZWO

op zaterdag, 24 oktober 2020

Billy Brown en de MBS in Maleisië.
Het was lange tijd onzeker, maar verleden week mailde Billy ons dat de Maleisische autoriteiten zijn visum toch met een jaar verlengd hebben. Zodoende kan hij zijn Masterstudie aan de Bijbelschool, de MBS, in Kuala Lumpur voortzetten. “Dit is het werk van de Heer, het is geweldig in onze ogen! “, schrijft hij enthousiast. Daarna keert hij terug naar zijn vaderland Liberia en hoopt daar, samen met zijn vader, de Kerk te dienen.

Nu wij weten dat Billy nog een jaar aan de MBS blijft, heeft de ZWO-commissie besloten hem ook in 2021 financieel te blijven steunen. En dat hopen we weer te doen met uw hulp! Billy bedankt de PKN-kerken van Pijnacker en Delfgauw heel hartelijk voor alle steun en meeleven.

Postzegels, ansichtkaarten en oud-gereedschap.
We herinneren u er maar weer eens aan dat we die graag in ontvangst nemen. De opbrengst van de verkoop van postzegels en kaarten gaat naar het ZWO-werk; het gereedschap is voor scholen en kleine ondernemers in Afrika.

De ZWO-commissie.

Evert NieuwkoopBericht van de ZWO